Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

Khoá tu Bát Quan Trai – 26/04/2014

013

011

Niệm Phật kinh hành

001

006

008

Thọ trai với nhiều món chay ngon bánh canh chay, gỏi chay, đồ kho chay, mì xào chay, chè trôi nước, bánh dẻo kiểu Nhật... Biết chắc chắn là kỳ sau sẽ có món miến Smile

Hôm nay buổi sáng sau giờ truyền giới, đại chúng lạy sám hối hồng danh, sau đó tĩnh tọa niệm Phật, kinh hành, cúng ngọ, thọ trai, chỉ tịnh, niệm Phật và kinh hành.

Đến 3 giờ 30 học kinh Phẩm 17 Chứng tích cá nhân:

17/ Chứng tích cá nhân

Ngô tảo niên lai tích học vấn,

Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận.

Phân biệt danh tướng bất tri hưu,

Nhập hải toán sa đồ tụ khốn.

Khước bị Như Lai khổ kha trách,

Sổ tha trân bảo hữu hà ích.

Tòng lai thặng đặng giác hư hành,

Ða niên uổng tác phong trần khách.

Chủng tánh tà, thố tri giải,

Bất đạt Như Lai viên đốn chế.

Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm,

Ngoại đạo thông minh vô trí huệ.

Diệc ngu si, diệc tiểu ngãi,

Không quyền chỉ thượng sanh thực giải.

Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công,

Căn cảnh pháp trung hư niết quái.

Bất kiến nhất pháp tức Như Lai,

Phương đắc danh vi Quán Tự Tại.

Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không,

Vị liễu ưng tu hoàn túc trái.

Cơ phùng vương thiện bất năng san,

Bệnh ngộ y vương tranh đắc sái.

Tại dục hành thiền tri kiến lực,

Hỏa trung sanh liên chung bất hoại.

Dũng thi phạm trọng ngộ vô sanh,

Tảo thời thành Phật vu kim tại.

17/ Chứng tích cá nhân

Ta sớm bao năm chuyên học vấn,

Từng viết sớ sao tìm kinh luận,

Phân biệt danh tướng mãi không thôi,

Vào biển đếm cát tự chuốc hận,

Quả đáng bị Như Lai quở trách,

Châu báu của người có gì ích?

Lâu nay đắng đót rõ công suông,

Uổng bấy làm thân phong trần khách!

Tánh tà vạy, giải lạc lầm,

Chẳng được pháp Như Lai đốn chế.

Hai thừa tinh tấn thiếu đạo tâm,

Ngoại đạo thông minh không trí huệ.

Như trẻ dại, như ngu si,

Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt,

Chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt,

Bóng ma căn cảnh uổng công ghi!

Chẳng thấy một pháp tức Như Lai,

Nên cũng kêu là Quán Tự Tại.

Tỏ rồi, nghiệp chướng hóa thành không,

Chưa tỏ, nợ xưa đành trang trải.

Ðói gặp tiệc vua không thể ăn,

Bệnh tránh Y vương sao mạnh được?

Thiền trong biển dục rõ kiến lực,

Sen trong lửa đỏ muôn đời rực.

Dõng Thi phạm giới chứng vô sanh,

Sớm vẫn viên thành trong cõi tục.

Học là đôi mắt, hành là hai chân. Học mà không hành thì bị Như Lại quở.

Những người có chủng tánh tà, giải lầm lạc thì không có lợi ích gì hết. Không thể nào đạt được giáo viên đốn của Như Lai, dù thông minh cố gắng nhưng căn (6 căn) cảnh (6 trần) không thấy được cái chân thật.

Đối cảnh mà không thấy cảnh là thiệt, còn có ngã có pháp thì không phải là Phật.

Không pháp chấp không ngã chấp vì các pháp là huyễn, mình cũng là huyễn (vô ngã) vì mình cũng là 1 pháp.

Sau giờ học kinh đến 5 giờ chiều là xả giới.

Hẹn gặp nhau vào khoá tu kỳ tới.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!