Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

GIỚI THIỆU/INTRO

 Chào mừng quý đạo hữu viếng thăm Chùa Giác Lâm/Welcome to Giac Lam Temple

Chùa Giác Lâm là một ngôi chùa cận vùng Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, miền Đông Bắc nước Mỹ. Chùa được chánh thức thành lập vào năm 1981 bởi một nhóm Phật tử Việt Nam sinh sống tại Philadelphia và vùng phụ cận. Vào năm 1976, nhóm Phật tử không quá 20 người đã mướn một căn nhà nhỏ để lập chùa. Sau vài năm, số Phật tử đến tham gia mỗi tuần càng đông, chùa đã vận động quyên góp để sở hữu một ngôi chùa nhỏ, với sức chứa không quá 100 người. Năm 2001, chùa đã có phước duyên thỉnh được Ni sư Thích Nữ Hạnh Nghiêm từ Việt Nam sang, từ đó ngôi chùa càng phát triển. Hơn thập niên qua, Ni sư đã tổ chức mỗi tháng hai khóa tu, lập lớp học Việt ngữ, thực hiện khóa lễ mỗi Chủ Nhật, và thành lập gia đình Phật tử. Mỗi tuần Phật tử về chùa càng đông, nhất là vào những ngày lễ lớn, nhiều người đã phải đứng ngoài sân không vào chánh điện được vì số hiện diện quá đông. Do đó, vào năm 2009, Ni sư và ban hộ trì Tam Bảo đã quyết định nới rộng ngôi chùa, tăng sức chứa lên đến 450 người.

Giờ mở cửa: Chủ Nhật từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều/Open every Sunday from 8am to 3pm

Sinh hoạt ngày Chủ nhật/Sunday Schedule
Khóa lễ hằng tuần/Service:
11:00: Tụng kinh/Mass
12:00: Thuyết Pháp/Dharma talk
12:45: Cúng vong/Praying for deceased
13:00: Cơm chay/Vegetarian Lunch
14:00-16:00: Khóa Thiền/Meditation Class


Gia đình Phật tử/Buddhist Youth:
10:00-10:30: Tụng kinh/Praying
10:30-10:45: Điểm danh, chào cờ, báo cáo/Attendance, salute, reports
10:45-12:00: Lớp Việt ngữ/Vietnamese class
12:00-01:00: Ăn trưa, lớp giáo lý/Lunch, Learn
01:00-03:00: Sinh hoạt, kết giây thân ái/Extra activities

 


Khóa tu Thứ Bảy hằng tuần/Saturday Class:
Niệm Phật/Pure Land: 09:00-04:00, Thứ Bảy giữa tháng do TT Thích Thiện Thái hướng dẫn
Bát Quan Trai/Eight Precepts: 09:00-04:00, Thứ Bảy cuối tháng do TT Thích Thiện Thái hướng dẫn