Thứ Bảy, 16/11/2019 - Khóa tu do HT Pháp Tông hướng dẫn 9:30 giờ sáng đến 4 giờ chiều.