Thứ Bảy, 02/12/2017: Sám hối Hồng Danh 8 giờ tối; Chủ Nhật, 03/12/2017: Tết Hạ Nguyên 11 giờ trưa