Thứ Bảy, 1/02/2020 - Khóa tu BQT từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều