Thứ Sáu, 22/05/2020 - Sám Hối Hồng Danh online lúc 8:30 tối

LỊCH TRÌNH/SCHEDULE

Lịch sinh hoạt tại chùa Giác Lâm năm 2020
Nguyên tắc chung để nhớ về lịch trình sinh hoạt tại chùa Giác Lâm:
·      Khóa lễ Chủ Nhật hằng tuần từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa gồm tụng kinh, sám hối, cầu siêu, cầu an, cúng ngọ, thuyết pháp, cúng linh, thọ trai.
·      Khóa thiền Chủ Nhật hằng tuần từ 3:00 giờ trưa đến 4:30 giờ chiều.
·      Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa: Trang nghiêm Chánh Điện, chưng bông trái, dọn dẹp, công quả…
·      Tạm thời dời về Chủ Nhật gần nhất lúc 11 giờ trưa vì mùa dịch: Sám Hối Hồng Danh  mỗi tháng ngày 14 âm lịch lúc 8 giờ tối, có phục vụ thức ăn tối nhẹ.
·      Tạm dừng: Mỗi tháng có 4 khóa tu được tổ chức vào các ngày Thứ Bảy như sau:
- Tạm dừng: Thứ Bảy thứ hai  của tháng: Tu Bát Quan Trai 9am-5pm
- Tạm dừng: Thứ Bảy thứ tư của tháng: Tu Niệm Phật 9am-5pm
- Tạm dừng: Thứ Bảy thứ ba của tháng: Tu Thiền 9am-5pm
- Trong các dịp đại lễ, Thứ Bảy trước ngày đại lễ không có khóa tu để chuẩn bị cho Đại Lễ
Tháng Một (January) - 2020
Thứ Bảy,   04: Tu Bát Quan Trai  
Thứ Tư,     08: Sám Hối Hồng Danh, 8 giờ tối (14 tháng Chạp)
Thứ Bảy,   11: Tu Niệm Phật  
Chủ Nhật, 19: Giỗ Hội (25 tháng Chạp Kỷ Hợi)
Thứ Sáu,   24: Sám Hối Hồng Danh, 8 giờ tối.  Đón giao thừa 12 giờ đêm (30 Tết)
Thứ Bảy,  25: Tết Nguyên Đán Canh Tý: tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa. Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Chủ Nhật, 26: ĐẠI LỄ ĐẦU NĂM CANH TÝ (Mùng 2 Tết). Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Thứ Hai,    27: Mùng 3 Tết Canh Tý: tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa. Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Tháng Hai (February) - 2020
Thứ Bảy,   01: Tu Bát Quan Trai  
Chủ Nhật, 02:  Cúng sao giải hạn, cầu an (mùng 9 tháng Giêng)
Thứ Sáu,   07:  Sám Hối Hồng Danh, 8 giờ tối
Chủ Nhật, 09:  Cúng rằm thượng nguyên (16 tháng Giêng)
Thứ Bảy,  22:  Tu Thiền. 
Chủ Nhật, 23: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,  29:  Tu Niệm Phật
Tháng Ba (March) 2020
Chủ Nhật,  08: Sám hối hồng danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,   14: Tu Bát Quan Trai
Chủ Nhật, 15: Vía Đức Quan Âm Đản Sanh (19/2 AL)
Chủ Nhật, 22: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,   28: Tu Niệm Phật  
Tháng Tư (April) 2020
Thứ Bảy,  04: Tu Bát Quan Trai
Thứ Hai,   06:  Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối 
Thứ Bảy,  11: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,  18: Tu Thiền
Chủ Nhật, 19:  Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa 
Thứ Bảy,  25: Tu Niệm Phật
Tháng Năm (May) 2020
Thứ Bảy,    02: Tu Bát Quan Trai
Thứ Tư,      06: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối  
Chủ Nhật, 10: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Thứ Bảy,    16: Tu Thiền
Thứ Bảy,    23: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật,  24: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa  

Tháng Sáu (June) 2020
Thứ Sáu,    05: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Thứ Bảy,   06: Tu Bát Quan Trai
Thứ Bảy,   13: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,   20: Tu Thiền
Chủ Nhật, 21: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,  27: Tu Niệm Phật
Tháng Bảy (July) 2020
Thứ Bảy,  04: Tu Bát Quan Trai. Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Thứ Bảy,  11: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  18: Tu Thiền                                 
Chủ Nhật, 19: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,  25: Tu Niệm Phật  
Tháng Tám (August) 2020
Thứ Bảy    01: Tu Bát Quan Trai
Thứ Hai,    03: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối 
Thứ Bảy,   08: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật,  09: Vía Đức Quán Âm thành đạo (19 tháng 6 AL)
Thứ Bảy,    15: Tu Thiền
Chủ Nhật,  16: Lễ Húy Kỵ Ni Sư Thích Nữ Huệ Thái  (24 tháng 6 Giáp Ngọ). Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Chủ Nhật, 23: TAM THỜI HỆ NIỆM 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Chủ Nhật, 30: ĐẠI LỄ VU LAN
Tháng Chín (September) 2020
Thứ Ba,    01: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối 
Thứ Bảy,  05: Tu Bát Quan Trai
Thứ Bảy,  12: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 13: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,  19: Tu Thiền
Thứ Bảy,  26: Tu Niệm Phật
Thứ Tư,    30: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Tháng Mười (October) 2020
Thứ Bảy,   03: Tu Bát Quan Trai  
Thứ Bảy,  03: Tết Trung Thu 7 giờ tối đến 9 giờ tối
Thứ Bảy,   10: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   17: Tu Thiền
Chủ Nhật,  18: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,   24: Tu Niệm Phật  
Thứ Sáu,   30: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Tháng Mười Một (November) 2020
Chủ Nhật, 08: ĐẠI LỄ VÍA QUAN ÂM (19/9 AL)
Thứ Bảy,    14: Tu Bát QuanTrai. 
Chủ Nhật,   15: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa
Thứ Bảy,    21: Tu Thiền
Thứ Bảy,    28: Tu Niệm Phật. Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Chủ Nhật,   29: Cúng Rằm Hạ Nguyên
Tháng Mười Hai (December) - 2020
Thứ Bảy,    05: Tu Bát Quan Trai
Thứ Bảy,    12: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật,  13: Sám Hối Hồng Danh 11 giờ trưa 
Thứ Bảy,    19: Tu Thiền
Thứ Bảy,    26: Tu Niệm Phật
Thứ Hai,     28: Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối 
Tháng Một Năm 2021 (January 2021)
Chủ Nhật, 03/01/2021: ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 11 giờ trưa. TAM THỜI HỆ NIỆM 9am-5pm. 

LƯU Ý: Lịch trình sinh hoạt có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. 

Mọi chi tiết xin liện lạc về chùa Giác Lâm 610-626-8499/Cell 215-360-2171.

Lịch sinh hoạt tại chùa Giác Lâm năm 2019
Nguyên tắc chung để nhớ lịch trình sinh hoạt:

Thứ Sáu hằng tuần từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa: chưng bông trái, dọn dẹp, vệ sinh, công quả…
Thứ Bảy hằng tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có khóa tu như sau:
-Thứ Bảy thứ nhất của tháng: Tu Niệm Phật
-Thứ Bảy thứ nhì của tháng:   Tu Niệm Phật, cúng thí thực
-Thứ Bảy thứ ba của tháng:    Tu Thiền 
-Thứ Bảy thứ tư của tháng:    Tu Bát Quan Trai 
(Trong các dịp đại lễ, đôi khi có sự thay đổi để tiện sắp xếp)
Chủ Nhật hằng tuần từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều gồm tụng kinh, sám hối, cầu siêu, cầu an, cúng ngọ, thuyết pháp, cúng thất, cúng vong v.v…
Sau khóa lễ  có khóa thiền từ 2:30 giờ đến 4:30 giờ chiều.
Ngày 14 và 29 Âm lịch hằng tháng từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối: Lạy Sám Hối Hồng Danh, tụng giới. Chùa có phục vụ thức ăn nhẹ.

Tháng Một (January)
Thứ Bảy,   05: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   12: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   19: Tu Bát Quan Trai giới
Chủ Nhật,  20: (Rằm tháng Chạp): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 27: (20 tháng Chạp Mậu Tuất): Giỗ Hội 11 giờ trưa; Tam Thời Hệ Niệm 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Tháng Hai (February)
Thứ Bảy,   02: Tu Niệm Phật 
Thứ Hai,   04: (30 tháng chạp): Sám hối 8 giờ tối, Đón giao thừa 11:30 giờ tối
Thứ Ba,      05: (Mùng 1 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa
Thứ Tư,      06: (Mùng 2 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa 
Thứ Năm,   07: (Mùng 3 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa
Chủ Nhật, 10: (Mùng 6 Tết ): ĐẠI LỄ ĐẦU NĂM 10:30 trưa
Chủhạn Nhật, 17: (13 tháng Giêng):Cúng Rằm Thượng Nguyên, Cúng sao giải 
Thứ Ba,      19 (Rằm tháng Giêng): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Thứ Bảy,    23: Tu Bát Quan Trai giới 
Tháng Ba (March)
Thứ Bảy.    02: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy.    09: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,    16: Tu Thiền 
Thứ Năm,   21 (Rằm tháng Hai): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8giờ tối
Thứ Bảy,    23: Tu Bát Quan Trai 
Chủ Nhật, 24: Vía Đức Quan Âm Đản Sanh
Tháng Tư (April)
Thư Bảy,  06: Tu Niệm Phật  
Thư Bảy,  13: Tu Niệm Phật  
Thứ Sáu,  19: (Rằm tháng Ba Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Thứ Bảy,  20: Tu Thiền
Thứ Bảy,  27: Tu Bát Quan Trai 
Tháng Năm (May)
Thứ Bảy,    04: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    11: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy     18 (14 tháng Tư): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 19 (16 Tháng Tư năm Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 
Thứ Bảy,    25: Tu Bát Quan Trai
Tháng Sáu (June)
Thứ Bảy,  01: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  08: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  15: Tu Thiền
Thứ Hai,   17: (Rằm tháng Năm Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới Thứ Bảy,  22: Tu Bát Quan Trai
Tháng Bảy (July)
Thứ Bảy,    06: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    13: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    20: Tu Thiền                     
Thứ Tư,     17: (Rằm tháng Sáu Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới Chủ Nhật, 21: (19 tháng Sáu Kỷ Hợi): Vía Đức Quán Âm thành đạo
Thứ Bảy,    27: Tu Bát Quan Trai  
Chủ Nhật, 28: Lễ Húy Kỵ Ni Sư Thích Nữ Huệ Thái 
Tháng Tám (August)
Thứ Bảy    03: Tu Niệm Phật   10: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 11 (11 tháng Bảy Kỷ Hợi): TAM THỜI HỆ NIỆM 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Năm   15: (Rằm tháng Bảy Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Chủ Nhật, 18 (18 tháng Bảy Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VU LAN 10:30 trưa
Thứ Bảy,    24: Tu Bát Quan Trai
Tháng Chín (September)
Thứ Bảy,  07: Tu Niệm Phật
Thứ Sáu,  13 (Rằm tháng Tám): Sám hối Hồng danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,  14: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 14 (16 tháng Tám): Tết Trung Thu 7 giờ tối đến 9 giờ tối
Thứ Bảy,  21: Tu Thiền
Thứ Bảy,  28: Tu Bát Quan Trai
Tháng Mười (October)
Thứ Bảy,   05: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   12: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,  12 (14 tháng Chín K ỷ Hợi): Lạy Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Chủ Nhật, 20 (22 tháng Chín Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VÍA QUAN ÂM: TT Thích Thiện Duyên chủ lễ
Thứ Ba, 22/10/2019: Thầy Đồng Thành thuyết giảng 8 giờ tối
Thứ Bảy,    26: Tu Bát Quan Trai  
Chủ Nhật,  27 (29 tháng Chín Kỷ Hợi): Lạy Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Tháng Mười Một (November)
Thứ Bảy,   02: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,   09: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 10: Tết Hạ Nguyên
Chủ Nhật,   10 (14 tháng Mười Kỷ Hợi: Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,  16: Tu học và thuyết giảng: HT Thích Pháp Tông, Trú Trì chùa Huyền Không, Huế
Thứ Bảy,  23: Tu Bát Quan Trai
Thứ Hai,   25 (29 tháng Mười Kỷ Hợi: Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối

Tháng Mười Hai (December)                
Thứ Bảy,   07: Tu Niệm Phật
Thứ Hai,     09 (14 tháng 11 Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 15 (19 tháng 11 năm Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VÍA PHÂT A DI ĐÀ
Thứ Bảy,    21: Tu Thiền
Thứ Ba,     24 (29 tháng 11 Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,    28: Tu Bát Quan Trai

LƯU Ý: Lịch trình sinh hoạt có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. 

Mọi chi tiết xin liện lạc về chùa Giác Lâm 610-626-8499.