Thư Bảy, 24/08/2019 - Khóa tu Bát Quan Trai từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

LỊCH TRÌNH/SCHEDULE


Lịch sinh hoạt tại chùa Giác Lâm năm 2019
Nguyên tắc chung để nhớ lịch trình sinh hoạt:

Thứ Hai hằng tuần từ 1 giờ đến 5 giờ chiều: lớp giáo lý
Thứ Sáu hằng tuần từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa: chưng bông trái, dọn dẹp, vệ sinh, công quả…
Thứ Bảy hằng tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có khóa tu như sau:
-Thứ Bảy thứ nhất của tháng: Tu Niệm Phật
-Thứ Bảy thứ nhì của tháng:   Tu Niệm Phật, cúng thí thực
-Thứ Bảy thứ ba của tháng:    Tu Thiền 
-Thứ Bảy thứ tư của tháng:    Tu Bát Quan Trai 
(Trong các dịp đại lễ, đôi khi có sự thay đổi để tiện sắp xếp)
Chủ Nhật hằng tuần từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều gồm tụng kinh, sám hối, cầu siêu, cầu an, cúng ngọ, thuyết pháp, cúng thất, cúng vong v.v…
Sau khóa lễ  có khóa thiền từ 2:30 giờ đến 4:30 giờ chiều.
Ngày rằm hằng tháng từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối: Lạy Sám Hối Hồng Danh, tụng giới. Chùa có phục vụ thức ăn nhẹ.

Tháng Một (January)
Thứ Bảy,   05: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   12: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   19: Tu Bát Quan Trai giới
Chủ Nhật,  20: (Rằm tháng Chạp): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 27: (20 tháng Chạp Mậu Tuất): Giỗ Hội 11 giờ trưa; Tam Thời Hệ Niệm 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Tháng Hai (February)
Thứ Bảy,   02: Tu Niệm Phật 
Thứ Hai,   04: (30 tháng chạp): Sám hối 8 giờ tối, Đón giao thừa 11:30 giờ tối
Thứ Ba,      05: (Mùng 1 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa
Thứ Tư,      06: (Mùng 2 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa 
Thứ Năm,   07: (Mùng 3 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa
Chủ Nhật, 10: (Mùng 6 Tết ): ĐẠI LỄ ĐẦU NĂM 10:30 trưa
Chủhạn Nhật, 17: (13 tháng Giêng):Cúng Rằm Thượng Nguyên, Cúng sao giải 
Thứ Ba,      19 (Rằm tháng Giêng): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Thứ Bảy,    23: Tu Bát Quan Trai giới 
Tháng Ba (March)
Thứ Bảy.    02: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy.    09: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,    16: Tu Thiền 
Thứ Năm,   21 (Rằm tháng Hai): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8giờ tối
Thứ Bảy,    23: Tu Bát Quan Trai 
Chủ Nhật, 24: Vía Đức Quan Âm Đản Sanh
Tháng Tư (April)
Thư Bảy,  06: Tu Niệm Phật  
Thư Bảy,  13: Tu Niệm Phật  
Thứ Sáu,  19: (Rằm tháng Ba Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Thứ Bảy,  20: Tu Thiền
Thứ Bảy,  27: Tu Bát Quan Trai 
Tháng Năm (May)
Thứ Bảy,    04: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    11: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy     18 (14 tháng Tư): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 19 (16 Tháng Tư năm Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 
Thứ Bảy,    25: Tu Bát Quan Trai
Tháng Sáu (June)
Thứ Bảy,  01: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  08: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  15: Tu Thiền
Thứ Hai,   17: (Rằm tháng Năm Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới Thứ Bảy,  22: Tu Bát Quan Trai
Tháng Bảy (July)
Thứ Bảy,    06: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    13: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    20: Tu Thiền                     
Thứ Tư,     17: (Rằm tháng Sáu Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới Chủ Nhật, 21: (19 tháng Sáu Kỷ Hợi): Vía Đức Quán Âm thành đạo
Thứ Bảy,    27: Tu Bát Quan Trai  
Chủ Nhật, 28: Lễ Húy Kỵ Ni Sư Thích Nữ Huệ Thái 
Tháng Tám (August)
Thứ Bảy    03: Tu Niệm Phật   10: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 11 (11 tháng Bảy Kỷ Hợi): TAM THỜI HỆ NIỆM 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Năm   15: (Rằm tháng Bảy Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Chủ Nhật, 18 (18 tháng Bảy Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VU LAN 10:30 trưa
Thứ Bảy,    24: Tu Bát Quan Trai
Tháng Chín (September)
Thứ Bảy,  07: Tu Niệm Phật
Thứ Sáu,  13 (Rằm tháng Tám): Sám hối Hồng danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,  14: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 14 (16 tháng Tám): Tết Trung Thu 7 giờ tối đến 9 giờ tối
Thứ Bảy,  21: Tu Thiền
Thứ Bảy,  28: Tu Bát Quan Trai
Tháng Mười (October)
Thứ Bảy,   05: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   12: Tu Niệm Phật  
Chủ Nhật,  13 (Rằm tháng Chín kỷ Hợi): Lạy Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Chủ Nhật, 20 (22 tháng Chín Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VÍA QUAN ÂM 
Thứ Bảy,    26: Tu Bát Quan Trai  
Tháng Mười Một (November)
Thứ Bảy,   02: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,   09: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 10: Tết Hạ Nguyên
Thứ Hai,   11 (Rằm tháng Mười): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,  16: Tu Thiền
Thứ Bảy,  23: Tu Bát Quan Trai
Tháng Mười Hai (December)                
Thứ Bảy,   07: Tu Niệm Phật
Thứ Ba,     10 (Rằm tháng 11): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 15 (19 tháng 11 năm Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VÍA PHÂT A DI ĐÀ
Thứ Bảy,    21: Tu Thiền
Thứ Bảy,    28: Tu Bát Quan Trai

LƯU Ý: Lịch trình sinh hoạt có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. 

Mọi chi tiết xin liện lạc với Diệu Sương 215-360-2171.


Lịch trình năm 2017
 
Tháng 1/2017 (Tháng12 Bính Thân)
 
Thứ Bảy, 01/07/2017 (10 Tháng Chạp Bính Thân): Khóa Tu Niệm Phật (8:30AM – 4:30PM)
Thứ Bảy, 01/21/2017 (24 Tháng Chạp Bính Thân): Khoá Tu Bát Quan Trai (8:30AM – 4:30PM)
Chủ Nhật, 01/22/2017 (25 Tết): Lễ Hiệp Kỵ (cúng giỗ hội) lúc 11 giờ trưa
Thứ Sáu,  01/27/2017 (30 Tết): Lễ Sám Hối lúc 8 giờ tối, Lễ Giao Thừa 12 giờ khuya
Thứ Bảy, 01/28/2017 (mùng 1 Tết): Lễ Vía Đức Phật Di Lặc và Lễ Khai Kinh Cầu An lúc 10 giờ sáng. Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Chủ Nhật, 01/29/2017 (mùng 2 Tết): ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM lúc 11 giờ trưa (đốt pháo mừng xuân, lì xì, phát lộc, chúc Tết đồng hương Phật tử). Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Thứ Hai, 01/30/2017 (Mùng 3 Tết): Lễ Khai Kinh Dược Sư lúc 7 giờ tối. Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.
* Tmùng 3 Tết đến Rằm tháng Giêng vào mỗi buổi tối, từ 7:00pm đến 8:30pm do TT Thích Thiện Thái chủ lễ và hướng dẫn: Tụng Kinh và tu học cầu phước lành
 
Tháng 2/2017 (Tháng giệng Đinh Dậu)
 
Chủ Nhật, 02/05/2017 lúc 11 giờ (Mùng 9 tháng Giêng Đinh Dậu): Lễ Cúng Sao Giải Hạn
Thứ Bảy, 02/11/17 (15 tháng giêng Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM - 4: 30 PM) 
Chủ Nhật, 02/12/2017 lúc 11 giờ (16 tháng Giêng Đinh Dậu): Lễ cúng Rằm Thượng Nguyên

Thứ Bảy, 02/25/17 (29 tháng giêng Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 3/2017 (Tháng 2 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 03/11/17 (14 tháng 2 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 03/25/17 (28 tháng 2 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM - 4:30 PM)

Tháng 4/2017 (Tháng 3 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 04/15/17 (19 tháng 3 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 04/29/17 (4 tháng Tư Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 5/2017 (Tháng Tư Đinh Dậu) 
 
Chủ Nhật, 05/07/17 (12 Tháng Tư Đinh Dậu): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (11 giờ sáng)
Thứ Bảy, 05/13/17 (18 tháng Tư Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 05/27/17 (2 tháng 5 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM - 4:30 PM)

Tháng 6/2017 ( Tháng 5 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 06/10/17 (16 tháng 5 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 06/24/17 (mùng 1 tháng 6 Dinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 7/2017 ( Tháng 6 Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 07/08/17 (15 tháng 6 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 07/09/17 (16 Tháng 06 Đinh Dậu): PHÁP HỘI QUAN ÂM (11 giờ sáng)
Thứ Bảy, 07/22/17 (29 tháng 06 Đinh Dậu) Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 07/23/17: đám giỗ Ni Sư Huệ Thái tịch ngày 24-06-Giáp Ngọ

Tháng 8/2017 (Tháng 6 Nhuận Đinh Dậu)
 
Thứ Bảy, 08/12/17 (21 Tháng 6 nhuận Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 08/19/17 (5 tháng 7 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 08/27/17 (6 Tháng 7 Đinh Dậu): ĐẠI LỄ VU LAN (10:30 giờ sáng)

Tháng 9/2017 (Tháng 7 Đinh Dậu)

Thứ Bảy, 09/09/17 (19 Tháng 7 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Năm, 09/28/17 (9 Tháng 8 Đinh Dậu): Thầy Đồng Thành (7 PM - 9 PM)
Thứ Bảy, 09/30/17 (11 Tháng 8 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM - 4:30 PM)
Thứ Bảy, 09/30/17 (11 Tháng 8 Đinh Dậu): Thầy Đồng Thành (10 AM - 12 PM)
Thứ Bảy, 09/30/17 (11 Tháng 8 Đinh Dậu): Tết Trung Thu (7:00 PM - 9:00 PM)

Tháng 10/2017 (Tháng 8 Đinh Dậu)

Chủ Nhật, 10/08/2017: Đám giỗ Cô Diệu Nhã ̣̣mất ngày rằm tháng 8
Thứ Bảy, 10/14/17 (25 Tháng 8 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 10/15/17 (26 Tháng 8 Đinh Dậu): Thầy Phước Tiến (2 PM - 4 PM)

Tháng 11/2017 (Tháng 9 Đinh Dậu)
 
Chủ Nhật, 11/05/2017: Vía Quan Âm (19 Tháng 9 Đinh Dậu)
Thứ Bảy, 11/11/17 (23 Tháng 9 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 11/25/17 (8 Tháng 10 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)

Tháng 12/2017 (Tháng 10 Đinh Dậu)
 
Chủ Nhật, 12/03/17 (16 Tháng 10 Đinh Dậu): Cúng Rằm Hạ Ngươn (11 giờ sáng)
Thứ Bảy, 12/09/17 (22 Tháng 10 Đinh Dậu): Khóa Tu Niệm Phật (8:30 AM – 4:30 PM)
Thứ Bảy, 12/23/17 (06 Tháng 11 Đinh Dậu): Khóa Tu Bát Quan Trai (8:30 AM – 4:30 PM)
Chủ Nhật, 12/31/17 (14 tháng 11 Đinh Dậu): PHÁP HỘI A DI ĐÀ (11 giờ sáng)

Lịch trình năm 2016

THÁNG MỘT:

Thứ Bảy, 16/01/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 30/01/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

THÁNG HAI:

Chủ Nhật, 07/02/2016 (29 Tết): Lễ Hiệp Kỵ (Cúng giỗ hội) 11 giờ trưa
Chủ Nhật, 07/02/2016 (29 Tết):
                 .08 giờ tối: Lễ Sám Hối Hồng Danh
                 .12 giờ khuya: Lễ Giao Thừa
Thứ Hai, 08/02/2016 (Mùng 1 Tết):
                 .Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
                 .Lễ Khai Kinh Pháp Hoa 10 giờ sáng
Thứ Ba, 09/02/2016 (Mùng 2 Tết):
                 .Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
                 .Lễ Khai Kinh Dược Sư 10 giờ sáng  
Thứ Tư, 10/02/2016 (Mùng 3 Tết):  Chùa mở cửa 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Chủ Nhật, 14/02/2016: (Mùng 7 Tết): Đại Lễ Đầu Năm
Chủ Nhật, 21/02/2016: (14 Tháng Giêng):
                  .Lễ cúng rằm Thượng Nguyên
                  .Cúng sao giải hạn
Thứ Bảy, 27/02/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

 THÁNG BA:

Thứ Bảy, 05/03/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 12/03/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 26/03/2016: Khoá tu Bát Quan Trai
Chủ Nhật, 27/03/2016: Lễ Vía Quán Âm

THÁNG TƯ: 

Thứ Bảy, 16/04/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 30/04/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

THÁNG NĂM:

Thứ Bảy, 14/05/2016: Khoá tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 22/05/2016: Đại Lễ Phật Đản
Thứ Bảy, 28/05/2016: Khoá tu Bát Quan Trai
Thứ Hai, 30/05/2016: Hành hương Lancaster

THÁNG SÁU:

Thứ Bảy, 11/06/2016: Khoá tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 18/06/2016: Thầy Trí Chơn hướng dẫn khoá tu, 8:30 sáng - 4:30 chiều
Chủ Nhật, 19/06/2016: Thầy Trí Chơn thuyết pháp, 10 giờ sáng và 2 giờ trưa
Thứ Bảy, 25/06/2016: Khoá tu Bát Quan Trai

THÁNG BẢY:

Thứ Bảy, 9/07/2016: Khoá tu Niệm Phật, TT Thích Giác Đăng thuyết pháp 10 giờ sáng và 2 giờ trưa
Chủ Nhật, 24/07/2016: Đại Lễ Pháp Hội Quán Thế Âm
Thứ Bảy, 30/07/2016: Khoá tu Bát Quan Trai 


THÁNG TÁM:

Khóa tu Niệm Phật, 13/08/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Khóa tu Bát Quan Trai, 20/08/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều 
Thứ Năm, 26/08/2016: Đi Tàu cầu nguyện trên sông Delaware 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật - 26, 27, 28/08/2016: Đại Trai Đàn Chẩn Tế

THÁNG CHÍN:

Khóa tu Niệm Phật: 10/09/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
TT Thích Chân Tính, Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp thuyết giảng, Thứ năm 15/09/2016 8 giờ tối đến 9 giờ 30 tối 
Thứ Bảy, 17/09/2016: Tết Trung Thu 7 giờ tối
Khóa tu Bát Quan Trai, 24/09/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều  

THÁNG MƯỜI:

Khóa tu Niệm Phật: 15/10/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Khóa tu Bát Quan Trai, 29/10/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều  

THÁNG MƯỜI MỘT:

Khóa tu Niệm Phật: 12/11/2016: 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Chủ Nhật, 13/11/2016: Cúng Rằm Hạ Ngươn
Thứ Bảy, 19/11/2016: Khóa tu Niệm Phật do TT Thích Tịnh Giác hướng dẫn từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều
Chủ Nhật, 20/11/2016: TT Thích Tịnh Giác thuyết Pháp từ 8:30 sáng - 9:30 sáng;  1:30 trưa - 3:00 trưa
Thứ Bảy, 26/11/2016: Khoá tu Niệm Phật từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều   

THÁNG MƯỜI HAI:


* Thứ Bảy, 10/12/2016 - 8:30 sáng đến 4:30 chiều: Khoá tu Niệm Phật do ĐĐ Thích Chúc Độ đến từ chùa Đông Hưng, Virginia Beach hướng dẫn.
* Thứ Bảy-Chủ Nhật, 17-18/12/2016: Tu học tưởng niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều do ĐĐ Thích Pháp Uyển đến từ chùa Ba La Mật, Miami, Florida hướng dẫn.
* Chủ Nhật, 18/12/2016: Đại Lễ Pháp Hội Vía A Di Đà chính thức lúc 11 giờ sáng. Đại Lễ Hoa Đăng đốt nến cầu nguyện lúc 5 giờ chiều.
* Thứ Bảy, 24/12/2016: Tu học từ 9:00 sáng đến 4:30 chiều do TT Thích Thiện Thái, Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Phó Trụ Trì chùa Tịnh Luật Houston hướng dẫn. 

* Chủ Nhật, 25/12/2016: Tu học và khoá lễ chính thức từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều do TT Thích Thiện Thái hướng dẫn và chủ lễ.
* Chủ Nhật, 01/01/2017: Khoá lễ chính thức lúc 11 giờ do ĐĐ Thích Chúc Độ hướng dẫn.