Tam Thời Hệ Niệm & Đại Lễ Phật A Di Đà 11/12/2022

LỊCH TRÌNH/SCHEDULE

Lịch sinh hoạt tại chùa Giác Lâm năm 2023

 

Nguyên tắc chung để nhớ về lịch trình sinh hoạt tại chùa Giác Lâm:

 

·     Chủ Nhật hằng tuần tại chánh điện từ 11am-1pm gồm tụng kinhsámhốicầu siêucầu an, cúng ngọthuyết phápcúng linhthọ trai.

·     Chủ Nhật hằng tuần từ 5:00 giờ chiều đến 6:30 giờ chiều qua Zoom ID: 6350471681 passwordkimquang: Giảng

·     Thứ Hai hằng tuần từ 7:3giờ tối đến 9:0giờ tối qua Zoom ID: 4785737740 password: 2020: Thiền

.     Thứ Ba lớp giáo lý 12:30 trưa Zoom ID: 2457100974 pw GN2022

.     Thứ Năm lớp giáo lý 8:30 tối Zoom ID: 2457100974 pw GN2022

·     Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa: Trang nghiêm Chánh Điệnchưng bông tráidọn dẹpcông quả

.     Thứ Bảy đầu tháng Bố Tát tại các chùa

.     Thứ Bảy giữa tháng và cuối tháng khoá tu Niệm Phật và Bát Quan Trai

   Sám hối hồng danh 8:30 giờ tối 14 và 29/30 Âm Lịch qua Zoom ID: 9297152361

 

Các ngày lễ lớn:

Chủ Nhật, 01/01/2023: Đức Phật Thích Ca Thành Đạo (08/12 AL)

Chủ Nhật15/01/2023(24 TếtGiỗ Hội

Thứ Bảy,  21/01/2023(30 TếtSám Hối Hồng Danh, 8 giờ tối.  Đ thừa 12 giờ đêm

Chủ Nhật22/01/2023: (Mùng 1)ĐẠI LỄ ĐẦU NĂM QUÝ MÃO.

Thứ Hai,   23/01/2023: (Mùng 2): Tụng kinh Phổ Môn 11 giờ trưaChùa mở cửa 8am-8pm.

Thứ Ba,    24/01/2023: (Mùng 3): Tụng kinh Phổ Môn 11 giờ trưa. Chùa mở cửa 8am-8pm.

Chủ Nhật29/01/2023(08 tháng Giêng): Đàn tràng Dược Sư 9am-10:30am. Cầu an đầu năm 11 am.

     Chủ Nhật05/02/2023(Rằm tháng Giêng): Cúng rằm thượng nguyên 11am.

Chủ Nhật, 26/02/2023: Phật Thích Ca xuất gia (08/02 AL)

Chủ Nhật, 05/03/2023: Phật Thích Ca nhập diệt (15/02 AL)

Chủ Nhật, 12/03/2023: Vía Đức Quán Âm Đản sanh (19 tháng 2 AL)

Chủ Nhật, 07/05/2023: PHẬT ĐẢN CHUNG

Chủ Nhật04/06/2023ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

Chủ Nhật06/08/2023Vía Đức Quán Âm thành đạo (19 tháng 6 AL)

Chủ Nhật13/08/2023TAM THỜI HỆ NIỆM 9am-5pm. Lễ Húy KỵNi  Thích Nữ Huệ Thái (24 tháng 6 Giáp Ngọ)

Thứ Tư,    16/08/2023: Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Chùa Giác Lâm

Chủ Nhật20/08/2023ĐẠI LỄ VU LAN

Thứ Bảy,  02/09/2023: LỄ BỐ TÁT

Thứ Bảy,  30/09/2023Tết Trung Thu 7 giờ tối đến 9 giờ tối

Chủ Nhật29/10/2023ĐẠI LỄ VÍA QUAN ÂM (19/9 AL)

Chủ Nhật26/11/2023Cúng Rằm Hạ Nguyên

Chủ Nhật17/12/2023ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 11amTAM THỜI HỆ NIỆM 9am-5pm. 

 

LƯU Ý: 

Lịch sinh hoạt  thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh

Chùa hiện mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều. 

Mọi chi tiết xin liện lạc về Chùa Giác Lâm 610-626-8499/Cell 215-360-2171.