Thứ Bảy, 16/11/2019 - Khóa tu do HT Pháp Tông hướng dẫn 9:30 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

LỊCH TRÌNH/SCHEDULE


Lịch sinh hoạt tại chùa Giác Lâm năm 2019
Nguyên tắc chung để nhớ lịch trình sinh hoạt:

Thứ Sáu hằng tuần từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa: chưng bông trái, dọn dẹp, vệ sinh, công quả…
Thứ Bảy hằng tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có khóa tu như sau:
-Thứ Bảy thứ nhất của tháng: Tu Niệm Phật
-Thứ Bảy thứ nhì của tháng:   Tu Niệm Phật, cúng thí thực
-Thứ Bảy thứ ba của tháng:    Tu Thiền 
-Thứ Bảy thứ tư của tháng:    Tu Bát Quan Trai 
(Trong các dịp đại lễ, đôi khi có sự thay đổi để tiện sắp xếp)
Chủ Nhật hằng tuần từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều gồm tụng kinh, sám hối, cầu siêu, cầu an, cúng ngọ, thuyết pháp, cúng thất, cúng vong v.v…
Sau khóa lễ  có khóa thiền từ 2:30 giờ đến 4:30 giờ chiều.
Ngày 14 và 29 Âm lịch hằng tháng từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối: Lạy Sám Hối Hồng Danh, tụng giới. Chùa có phục vụ thức ăn nhẹ.

Tháng Một (January)
Thứ Bảy,   05: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   12: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   19: Tu Bát Quan Trai giới
Chủ Nhật,  20: (Rằm tháng Chạp): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 27: (20 tháng Chạp Mậu Tuất): Giỗ Hội 11 giờ trưa; Tam Thời Hệ Niệm 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Tháng Hai (February)
Thứ Bảy,   02: Tu Niệm Phật 
Thứ Hai,   04: (30 tháng chạp): Sám hối 8 giờ tối, Đón giao thừa 11:30 giờ tối
Thứ Ba,      05: (Mùng 1 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa
Thứ Tư,      06: (Mùng 2 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa 
Thứ Năm,   07: (Mùng 3 Tết): Tụng kinh đầu năm 11 giờ trưa
Chủ Nhật, 10: (Mùng 6 Tết ): ĐẠI LỄ ĐẦU NĂM 10:30 trưa
Chủhạn Nhật, 17: (13 tháng Giêng):Cúng Rằm Thượng Nguyên, Cúng sao giải 
Thứ Ba,      19 (Rằm tháng Giêng): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Thứ Bảy,    23: Tu Bát Quan Trai giới 
Tháng Ba (March)
Thứ Bảy.    02: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy.    09: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,    16: Tu Thiền 
Thứ Năm,   21 (Rằm tháng Hai): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8giờ tối
Thứ Bảy,    23: Tu Bát Quan Trai 
Chủ Nhật, 24: Vía Đức Quan Âm Đản Sanh
Tháng Tư (April)
Thư Bảy,  06: Tu Niệm Phật  
Thư Bảy,  13: Tu Niệm Phật  
Thứ Sáu,  19: (Rằm tháng Ba Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Thứ Bảy,  20: Tu Thiền
Thứ Bảy,  27: Tu Bát Quan Trai 
Tháng Năm (May)
Thứ Bảy,    04: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    11: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy     18 (14 tháng Tư): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 19 (16 Tháng Tư năm Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 
Thứ Bảy,    25: Tu Bát Quan Trai
Tháng Sáu (June)
Thứ Bảy,  01: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  08: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,  15: Tu Thiền
Thứ Hai,   17: (Rằm tháng Năm Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới Thứ Bảy,  22: Tu Bát Quan Trai
Tháng Bảy (July)
Thứ Bảy,    06: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    13: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,    20: Tu Thiền                     
Thứ Tư,     17: (Rằm tháng Sáu Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới Chủ Nhật, 21: (19 tháng Sáu Kỷ Hợi): Vía Đức Quán Âm thành đạo
Thứ Bảy,    27: Tu Bát Quan Trai  
Chủ Nhật, 28: Lễ Húy Kỵ Ni Sư Thích Nữ Huệ Thái 
Tháng Tám (August)
Thứ Bảy    03: Tu Niệm Phật   10: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 11 (11 tháng Bảy Kỷ Hợi): TAM THỜI HỆ NIỆM 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Năm   15: (Rằm tháng Bảy Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 
Chủ Nhật, 18 (18 tháng Bảy Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VU LAN 10:30 trưa
Thứ Bảy,    24: Tu Bát Quan Trai
Tháng Chín (September)
Thứ Bảy,  07: Tu Niệm Phật
Thứ Sáu,  13 (Rằm tháng Tám): Sám hối Hồng danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,  14: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy, 14 (16 tháng Tám): Tết Trung Thu 7 giờ tối đến 9 giờ tối
Thứ Bảy,  21: Tu Thiền
Thứ Bảy,  28: Tu Bát Quan Trai
Tháng Mười (October)
Thứ Bảy,   05: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,   12: Tu Niệm Phật  
Thứ Bảy,  12 (14 tháng Chín K ỷ Hợi): Lạy Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Chủ Nhật, 20 (22 tháng Chín Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VÍA QUAN ÂM: TT Thích Thiện Duyên chủ lễ
Thứ Ba, 22/10/2019: Thầy Đồng Thành thuyết giảng 8 giờ tối
Thứ Bảy,    26: Tu Bát Quan Trai  
Chủ Nhật,  27 (29 tháng Chín Kỷ Hợi): Lạy Sám Hối Hồng Danh 8 giờ tối
Tháng Mười Một (November)
Thứ Bảy,   02: Tu Niệm Phật
Thứ Bảy,   09: Tu Niệm Phật
Chủ Nhật, 10: Tết Hạ Nguyên
Chủ Nhật,   10 (14 tháng Mười Kỷ Hợi: Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,  16: Tu học và thuyết giảng: HT Thích Pháp Tông, Trú Trì chùa Huyền Không, Huế
Thứ Bảy,  23: Tu Bát Quan Trai
Thứ Hai,   25 (29 tháng Mười Kỷ Hợi: Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối

Tháng Mười Hai (December)                
Thứ Bảy,   07: Tu Niệm Phật
Thứ Hai,     09 (14 tháng 11 Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Chủ Nhật, 15 (19 tháng 11 năm Kỷ Hợi): ĐẠI LỄ VÍA PHÂT A DI ĐÀ
Thứ Bảy,    21: Tu Thiền
Thứ Ba,     24 (29 tháng 11 Kỷ Hợi): Sám Hối Hồng Danh, tụng giới 8 giờ tối
Thứ Bảy,    28: Tu Bát Quan Trai

LƯU Ý: Lịch trình sinh hoạt có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. 

Mọi chi tiết xin liện lạc về chùa Giác Lâm 610-626-8499.