Chùa Giác Lâm mở cửa đón khách thập phương mùng 1, 2 và 3 Tết Bính Thân từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

    BÀI MỚI NHẤT

    Bát quan trai | Niệm Phật

    Lớp Việt ngữ | GĐPT

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết