Giờ mở cửa: Chủ Nhật hằng tuần từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy, 28/11/2015: Khóa Tu Bát Quan Trai 8:30 sáng đến 4:30 chiều.

    BÀI MỚI NHẤT

    Bát quan trai | Niệm Phật

    Lớp Việt ngữ | GĐPT

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết