04/07/2015: Hành hương DC. Thứ Bảy, 11/07/2015: Khóa tu Niệm Phật 8:30AM-5:00PM.

    BÀI MỚI NHẤT

    Bát quan trai | Niệm Phật

    Lớp Việt ngữ | GĐPT

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết