Thứ Bảy, 02/12/2017: Sám hối Hồng Danh 8 giờ tối; Chủ Nhật, 03/12/2017: Tết Hạ Nguyên 11 giờ trưa

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết