Thứ Bảy, 10/12/2016: Khoá tu Niệm Phật do ĐĐ Thích Chúc Độ hướng dẫn từ 8:30 giờ sáng đến 4:30 giờ chiều. Chủ Nhật, 11/12/2016: ĐĐ Thích Chúc Độ chủ lễ lúc 11 giờ sáng, thuyết giảng lúc 1:30 trưa

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết