Thứ Bảy 21/01/2017: Khoá tu Bát Quan Trai do TT Thích Thiện Thái hướng dẫn từ 8:30 giờ sáng đến 4:30 giờ chiều. Chủ Nhật, 22/01/2017: TT Thích Thiện Thái chủ lễ lúc 11 giờ sáng.

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết