Thứ Bảy, 22/11/2014 Khoá tu Bát Quan Trai 8:30AM-2:00PM. Thầy Phước Tiến giảng 2:00PM. Chủ Nhật, 23/11/2014 Tiệc Tri Ân 10:30AM-3:00PM

    BÀI MỚI NHẤT

    Bát quan trai | Niệm Phật

    Lớp Việt ngữ | GĐPT

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết