Thứ Bảy, 13/9/2014 Khoá tu Niệm Phật 9:00AM. Chủ Nhật, 14/9/2014 Ni Sư Như Thuỷ thuyết giảng 1:30PM

    BÀI MỚI NHẤT

    Bát quan trai | Niệm Phật

    Lớp Việt ngữ | GĐPT

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết