Khóa tu Bát Quan Trai từ Thứ Bảy, 20/05/2018- 9am đến Chủ Nhật, 21/05/2018-9am.

    BÀI MỚI NHẤT/NEW POST

    Bát quan trai/Eight Precepts | Niệm Phật/Pure Land | Thiền/Meditation

    Lớp Việt ngữ/Vietnamese Class | GĐPT/Buddhist Youth

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết