Chủ Nhật, 07/12/2014: Cúng rằm Hạ Ngươn. Thứ Bảy, 13/12/2014: Khóa tu Niệm Phật 8:30AM-4:30PM

    BÀI MỚI NHẤT

    Bát quan trai | Niệm Phật

    Lớp Việt ngữ | GĐPT

    Món chay | Công thức

    Photos | Từ thiện | Bài viết