Thư Bảy, 28/04/2019 - Khóa tu Bát Quan Trai từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

LIÊN LẠC/CONTACT


Khi Gia Đình Có Tang, Người Nhà Cần Chuẩn Bị Những Gì?–Chùa Giác Lâm 

Chùa mở cửa chào đón khách thập phương từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều mỗi Chủ Nhật.

Website:
chuagiaclam.org

Địa chỉ email của chùa Giác Lâm / Church's email address:
chuagiaclam@yahoo.com
(610) 626-8499

Trụ Trì Chùa Giác Lâm/Church's Abbot
Thượng Tọa Thích Thiện Thái
131 Nyack Avenue
Lansdowne, PA 19050, USA
(267) 752-9043
thichthienthai@googlemail.com

Trú xứ
Đại Đức Thích Huệ Hải

Ban Hộ Niệm / Religious Social Services
Diệu Sương (215) 360-2171

Ban Hộ Trì Tam Bảo / Board of Directors
Hội trưởng / President
Mai Vo - Diệu Sương (215) 360-2171

Nội Vụ / Vice President-Internal Affairs
Thai Thieu - Chánh Thông

Thư Ký / Secretary
Kim Tran - Nguyên Viên

Thủ Quỹ / Treasurer
Minh Nguyen - Từ Mẫn (610) 937-2187

Trưởng nhóm Trai Soạn / Head of Vegetarian Cuisine
Linh Tran - Nhật Xuân

Gia Đình Phật Tử / Buddhist Youth Group
Amy Chau