Thư Bảy, 24/08/2019 - Khóa tu Bát Quan Trai từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

LIÊN LẠC/CONTACT


Khi Gia Đình Có Tang, Người Nhà Cần Chuẩn Bị Những Gì?–Chùa Giác Lâm 

Chùa mở cửa chào đón khách thập phương từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều mỗi Chủ Nhật.
Church is open every Sunday from 8 am to 2 pm to welcome everyone.

Chùa có lớp Thiền mỗi Chủ Nhật từ 2:30 trưa đến 4:30 trưa.
There is a meditation session from 2:30 pm to 4:30 pm on Sunday at the Main Hall.

Địa chỉ chùa Giác Lâm / Church’s address
131 Nyack Avenue
Lansdowne, PA 19050, USA

Website:
chuagiaclam.org

Địa chỉ email của chùa Giác Lâm / Church's email address:
chuagiaclam@yahoo.com

Điện thoại của chùa Giác Lâm / Church’s phone number
(610) 626-8499

Trụ Trì Chùa Giác Lâm/Church's Abbot
Thượng Tọa Thích Thiện Thái
(267) 752-9043
thichthienthai@googlemail.com

Trú xứ
Đại Đức Thích Huệ Hải

Ban Hộ Niệm / Religious Social Services
Diệu Sương (215) 360-2171

Ban Hộ Trì Tam Bảo / Board of Directors
Hội trưởng / President
Mai Vo - Diệu Sương (215) 360-2171

Nội Vụ / Vice President-Internal Affairs
Anny Dang - Từ Bi Châu

Thư Ký / Secretary
Khanh Hua - Diệu Châu

Thủ Quỹ / Treasurer
Minh Nguyen - Từ Mẫn (610) 937-2187

Trưởng ban Nghi Lễ/ Head of Ceremony
Thung Nguyen  - Khai Tuệ

Trưởng ban Trai Soạn / Head of Vegetarian Cuisine
Linh Tran - Nhật Xuân

Trưởng ban Bảo Trì/ Head ò Maintenance
Dang Le - Nguyên Điền

Gia Đình Phật Tử / Buddhist Youth Group
Amy Chau