Thứ Bảy, 07/12/2019 - Khóa tu niệm Phật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều