Tam thời hệ niệm Chủ Nhật 19/8/2018 từ 9 giờ sáng đến 6:30 chiều.