Khóa tu BQT từ 9 giờ sáng Thứ Bảy, 23/6/2018 đến 9 giờ sáng Chủ Nhật, 24/06/2018.