Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương–TT Thích Nhật Tân

Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Một danh tướng kiệt xuất nhất đời Trần
Một danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam
Một danh tướng ba lần đại phá Nguyên - Mông
Trong an quốc dân, ngoài vững sơn hà
Sinh vi Trung Thần - Tử tôn Đức Thánh
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
"Binh Thư Yếu Lược", chính là kim chỉ nam Binh Pháp
"Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư", chính là kỹ chiến thuật Binh Thư
"Hịch Tướng Sĩ", kế sách lược trận đồ điều binh khiển tướng
Không những ba lần mà ngàn lần hễ xuất quân là đại thắng
Đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nước nhà
Xây dựng thái bình, hát khải hoàn ca
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Sống, mang mệnh lãnh đạo chỉ huy thao lược phi thường
Chết, để lại di ngôn di chúc đời đời kinh bang tế thế
"Khoan thư sức dân, sâu gốc bền rễ, giữ nước thượng sách"
Không những thời Trần mà thời thời dõng dạc trụ vũ định ban
Đất nước trời nam, là của nước Việt Nam
Mỗi tấc đất, mỗi địa dư, vùng trời, vùng biển, biên cương, lãnh thổ
Là của con dân Việt Nam, không biến đổi, không lung lay đâu được
Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn - Hưng Đạo Đại Vương
Người là bậc đại phu văn võ song toàn
Người là bậc đại sĩ tài đức vẹn toàn
Mang Tướng Nhân:
Thương dân thương quân, chỉ ra con đường sáng
Mạng Tướng Nghĩa:
Trọng việc nước nhẹ việc nhà, vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc chung gác chuyện riêng
Mang Tướng Chí:
Lượng định quốc gia, thời thế, cuộc đời, làm được gì, đi tới đâu
Mang Tướng Dũng:
Đi đầu, dẫn đầu, cầm đầu, đứng đầu, xông pha, và nhận lãnh
Mang Tướng Khí:
"Muốn hàng, chém đầu Thần trước". Đầu Thần chưa đứt, quân giặc tan hoang
Mang Tướng Tín:
Một lần Tín vạn lần Thành, một bất tín vạn tất vong
Bao nhiêu tướng kiệt xuất con nhà tướng
Bao nhiêu tài đức dung hòa tải nhân văn
Muôn vạn vì tinh tú không thể sáng hơn trăng
Bóng đêm đen tan biến khi vầng dương xuất hiện
Một tiếng nói ngân hà còn xao xuyến
Một xuất xử vũ trụ còn lăn quay
" Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"
Nhứt cử hùng binh, vạn thù khiếp phục
Này này nhé lần trang sách cũ
Theo lối mòn tìm dấu tích xưa
Ô kìa trang sử đẹp chưa
Lộng trang sử ngọc cho vừa lòng ta
Ô kìa trang sử Ông Cha
Lộng trang sử ngọc cho ta thỏa lòng
Lựa là núi núi sông sông
Quốc Tông Quốc Tổ Quốc Phong đây rồi
Lựa là vật đổi sao dời
Việt Nam vĩnh trụ muôn đời Việt Nam
"Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng
Lục Đầu vang dội tiếng quân reo"
Bạch Đằng một trận tan phương Bắc
Ba lần đại phá nát Nguyên Mông
Việt Nam dòng giống Lạc Hồng
Việt Nam sông núi tang bồng hồ ai
Việt Nam lịch sử phương đài
Kết trang sử ngọc nối dài thiên thu
Nam thanh nữ tú có dư
Anh hùng kiệt hiệt anh thư kiêu kỳ
Mừng thay Tiên Tổ Tông Ty
Quý thay tạo nước non này Việt Nam
Đã thừa thắng cảnh danh lam
Lại thừa gấm vóc thiết ngàm sắt son
Đã thừa tình tự keo sơn
Lại thừa nghĩa khí thiệt hơn không màng
Cấu thành Tổ quốc giang san
Cấu thành Dân tộc Việt Nam kiêu hùng
Một ngàn năm hỡi giặc thù Phương Bắc
Một ngàn năm bị quét sạch tiêu ma
Nguyên Mông đừng hòng xâm chiếm nước ta
Hàng trăm trận chưa xong huống hồ ba trận
Hỡi quân tướng của Thành Cát Tư Hãn
Dẫu bách chiến bách thắng khắp đông tây
Trung Đông, Âu Á, dẫm nát dấu dày
Nhưng vó ngựa tan tành trước Đại Việt
Lần thứ nhất kéo tàn binh thống thiết
Tại Hưng Hóa đã tha mạng một lần
Lần thứ hai vẫn ngang ngược hung tàn
Tại A Lỗ, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp:
Quân Nguyên Mông đã kinh hồn bạt vía
Lần thứ ba, lại cuồng si ngấm nghé
Hỡi bọn giặc phương bắc Nguyên Mông
Các ngươi là Tàu Phù mà kim cổ không thông
Nhứt là một, nhị là hai, tam là ba
Nhứt quá tam là gì, nói mau cho biết
Trận Vân Hồn, Bạch Đằng giang, Ải Nội Bàng, núi gầm biển thét
Tướng sĩ Nam, toàn quân Nam, toàn dân Nam, nhất quyết ra tay
Hưng Đạo Vương - Bình Bắc Đại Nguyên Soái thống lãnh thị uy
Phó tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt sống, tái mét mặt mày
Còn Chủ tướng Thoát Hoan, chui trốn ống đồng, kéo lôi về nước
Ba lần chống ngoại xâm
Gieo vạn sầu Phương Bắc
Ba lần phá Nguyên Mông
Reo chiến thắng huy hoàng
Lò cừ nung nấu sử vàng
Cổ kim thời thế xuất trang anh hùng
Con thoi đập giũa thỉ chung
Những bậc cái thế vô cùng hiển soi
Vạn năm còn chiếu rạng ngời
Triệu năm còn tỏa đời đời ngưỡng tôn
Ngàn xưa khó kiếm ai hơn
Ngàn sau khó sánh dấu son phi thường
Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Linh linh hiển hiển đường đường nghiêm nghiêm
Này người phương Bắc
Sử kia còn lưu
Bia kia còn khắc
Ngươi không nhớ sao
Đúng ra ta không muốn nhắc
Bởi sử nhà ngươi quá tủi nhục đi rồi
Quân dân nhà ngươi quá xấu hổ tuyền đài
Ngươi đừng có ngang tàn hống hách
Ngươi đừng có dương dương tự đắc
Ta nói cho nghe
Việt Nam ta thêm một lần quét sạch Nhà Minh
Việt Nam ta thêm lần nữa quét sạch Mãn Thanh
Thời đại hôm nay
Đừng dở trò gây hấn quá quắt
Đừng bá quyền bá đạo sai lệch
Việt Nam ta yêu chuộng hòa bình tương quý tương lân
Việt Nam ta tôn trọng thái hòa nhân nghĩa nhân văn
Chứ Việt Nam ta, ngàn vạn lần không:
Không chấp nhận
Không khoanh tay
Không cúi đầu
Không khiếp nhược
Mà nhất dạ tâm đan
Muôn muôn người như một
Triệu triệu người như một
Khẳng khái, cương quyết, đồng loạt, nhất tề
Đánh đuổi mọi thế lực bạo tàn
Quét sạch mọi bóng dáng ngoại xâm
Dù bất luận giai đoạn nào
Dù bất luận thời kỳ nào
Tất cả mọi người Việt Nam chúng ta
Thêm một lần tuyên ngôn mà Lịch đại Tổ Tiên đã tuyên ngôn
Thêm một lần tuyên xưng mà Lịch đại Ông Cha đã tuyên xưng
Tổ quốc Việt Nam là của Dân tộc Việt Nam
Quê hương Việt Nam là của Người dân Việt Nam
Năm ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng
Năm ngàn năm sau, truyền trao thế hệ
Đất nước này, Dân tộc này đã trụ vũ Đại Nam
Cờ bay khói quyện
Sông núi hồn thiêng
Linh linh ứng ứng
Non nước Ba Miền
Bắc Nam Trung mà trống mà chiêng
Trung Nam Bắc mà son mà sắt
Muôn nước ra sông
Muôn sông ra biển
Biển trông về nguồn
Lựa là nước nước non non
Năm ngàn năm trước huy hoàng Việt Nam
Lựa là sắt chạm pha chàm
Năm ngàn năm nữa Việt Nam muôn đời
Việt Nam sông núi rạng ngời
Tuyên xưng bất tận tuyệt vời Việt Nam.
Ngày 10-12-2015
TNT Mặc Giang

Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!