Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

14. Thiền Phái của Phật Giáo Việt Nam Đại Thánh Trần Triều Đầu Đà Nhân Tông Sơ Tổ Trúc Lâm Giác Hoàng Điều Ngự

Thiền Phái của Phật Giáo Việt Nam
Đại Thánh Trần Triều Đầu Đà Nhân Tông
Sơ Tổ Trúc Lâm Giác Hoàng Điều Ngự
Vua, ngự tọa cửu trùng tột đỉnh
Vua, tột cùng quyền bính ngai vàng
Cái ngôi Thiên tử trần gian
730 Thượng lên ngất ngưởng băng hàn không buông
Vua, địa vị nhất trên dương thế
Vua, trên đầu thiên hạ thần dân
Bức tranh kim cổ phù vân
734 Thành nghiêng quách đổ bệ vàng xưa nay
Vua, đã lọt vào tay thì nắm
Vua, khi chết nhắm mắt chưa yên
Tiếc ngôi bệ ngọc kim tiền
738 Cung phi mỹ nữ vương quyền cân đai
Lịch sử khắp Đông Tây Nam Bắc
Đủ màu da đen trắng đỏ vàng
Tranh giành sống chết đeo mang
742 Chưa ai bước xuống dở dang nửa chừng
Vậy mà Trần Nhân Tông Đại Việt
Đã làm chuyện có một không hai
Mấy lần không muốn lên ngai
746 Mấy lần trao lại an bài cho con
Ngài chỉ muốn nằm non gối tuyết
Ngài chỉ muốn phớt núi phất trời
Học Đạo giải thoát cứu đời
750 Đạt chơn ngộ tánh xa rời trầm luân
Lại được gặp Tuệ Trung Thượng Sĩ
Riêng trong Ngài vốn đã thiên tư
Chơn thân tự tại Tổ Sư
754 Chơn thể Hiền Thánh hữu dư thượng thừa
Ngồi đâu cũng là vua thiên hạ
Sống đâu cũng có Phật trong tâm
Hiển nhiên Sơ Tổ Trúc Lâm
758 Tại núi Yên Tử xanh lam bốn mùa
Tự bổn tâm đạt chơn dứt vọng
Tự bổn tánh thực chứng Bồ đề
Như như, như thể Tào Khê
762 Hiển nhiên như thể Phụ Từ Thích Ca
Hương Vân Đại Đầu Đà Yên Tử
Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông
Trúc Lâm Thiền phái Việt Nam
766 Thiền phái nguyên vẹn Việt Nam của mình
Kính vọng bái Trúc Lâm Sơ Sổ
Kính đảnh lễ Nhị Tổ Pháp Loa
Tam Tổ Huyền Quang tôn thờ
770 Việt Nam Phật Giáo sáng lòa đạo thiêng
Liệt liệt Tổ ban ân thí đức
Liệt liệt Tôn phổ chiếu từ quang
Việt Nam thấm nhuận Đạo Vàng
774 Tăng Ni hậu bối đăng đàn truyền lưu
Bát Niết bàn Vô dư thường trụ
Bát Niết bàn hằng hiện Hữu dư
Ta Bà hồi nhập độ sinh
778 Chúng sanh cửu hữu hàm linh độ đời.
Tags:
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!