Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

06. ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI
Lại chuyện lạ tuyệt vời siêu liệt
Của An Nam nước Việt dấu yêu
Xem xong không trải chiếu điều
362 Tôi xin ném quách tiêu điều bút nghiên
Chuyện gì vậy coi chừng đó nhé
Uổng công lao Cha Mẹ sinh thành
Tốn gạo cơm, phí học hành
366 Ân Thầy ân bạn, xấu quàng cho ai
Không, nếu thế, tự tôi riêng gánh
Còn nếu thơm xin hiến xin dâng
Dâng vào nét đẹp sử vàng
370 Hiến vào gấm vóc giang san nước mình
Con chim Lạc xinh xinh ca hát
Con chim Hồng đồng hót vang vang
Không cần gãy khúc cung đàn
374 Tự cao cao vút, tự trầm trầm ca
Rồng vui vui chan hòa tình tự
Tiên mừng mừng tình tứ hân hoan
Hễ sắt thì phải có son
378 Hễ sáng đích thực là gương soi cùng
Vào chuyện nhé nhìn chung đánh giá
Thật khách quan đừng có riêng tư
Đã là chơn thật bất hư
382 Ném qua cửa sổ nào dư với thừa
Chuyện chí dị dù xưa vẫn mới
Chuyện cao kỳ nào đợi dệt thêu
Dẫu cho trải chiếu vải điều
386 Cũng chưa đủ thấm những siêu tuyệt này
Thời Nhà Đường là thời cực thịnh
Phật Giáo Tàu chắp cánh bay xa
Cao Tăng Tàu rất tinh hoa
390 Dân tộc cả nước Trung Hoa thái bình
Việt Nam ta oằn mình thống khổ
Cái ách tai đô hộ lần ba
Cả nước thở khói không ra
394 Đè đầu chận cổ can qua não lòng
Ách nạn một ngàn năm Bắc thuộc
Bao lầm than dân tộc điêu linh
Việt Nam không ánh bình minh
398 Tối tăm đen nghịt nhục hình thảm thương
Vậy mà chuyện phi thường xuất hiện
Việt Nam ta quả thật phi thường
Lò cừ nung nấu sắt son
402 Ách tai tôi luyện tinh tường tâm can
Vàng tinh anh đâu màng lửa đốt
Ngọc minh châu đâu ngại lao linh
Càng dũa càng đốt càng minh
406 Càng tinh nét ngọc càng xinh sắc vàng
Quế Đường - Lê Quý Đôn có trích
Trong sách "Kiến Văn Lục" chuyện này
Sách Hoa - Anh ngữ cũng bày
410 Việt Nam văn học bồi tài hay chưa
Ngài Nhật Nam Tăng ưa ẩn dật
Trụ chùa hang trong núi Trung Hoa
Người quê ở Nhật Nam ta
414 Đạo đức lừng lẫy chói lòa Bắc phương
Thi hào Trương Tịch đề thơ kính
Rằng: "Sơn Trung tặng Nhật Nam Tăng"
Ngợi ca vầng nguyệt lung linh
418 Vầng trăng e thẹn bóng hình dân Nam
Ngài Vô Ngại thượng nhơn, ta nữa
Chùa Sơn Tĩnh, Thanh Hóa, Cửu Châu
Trầm Thuyên Kỳ kính viếng hầu
422 Cũng đề thơ "Yết Cửu Châu..." vang lừng:
"Đại sĩ" thượng nhân "sanh Thiên Trúc"
Đại hạnh "Phân thân hóa Nhật Nam"
"Thiên nhiên sẵn thú tuyền lâm
426 "Rừng phơi áo giặt suối dầm nước hương"
Ngài Phụng Đình Pháp Sư được thỉnh
Vào Triều Đường trực kiến giảng Kinh
Diễn thuyết lão luyện cao minh
430 Bá quan văn võ nghiêng mình phục ba
Thi hào Dương Cự Nguyên đề tặng:
"Tống Phụng Đình Pháp Sư quy Nam"
Về, "Quấn quít lòng Trường An"
434 "Cửa trời, vắng Kinh Kệ", ngàn xa khơi
Ngài Duy Giám Pháp Sư cũng vậy
Cung vua Đường giảng dạy nhiều năm
Đến khi tuổi hạc cao niên
438 Vọng về cố quận cố hương quay về
Thi hào Cổ Đảo dâng thơ tặng:
"Tống An Nam Duy Giám Pháp Sư"
Ngài về, sao nỡ, thật ư
442 Tình quê cố quận Ngài ơi thì về
Chỉ chừng đó nghiêng thành đổ nước
Chỉ ngần đó nghiêng nước đổ thành
Về sau bao bậc tinh anh
446 Thêm trang kiệt xuất sử xanh vang lừng.
Tags:
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!