Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

01. KHƠI DÒNG

KHƠI DÒNG
Việt Nam Phật Giáo Sử Ca
02 Hai ngàn năm trên nước nhà Việt Nam
Hai ngàn năm huy hoàng tuyệt mỹ
Hai ngàn năm tuyệt ý tinh kỳ
Truyền thừa đạo lý từ bi
06 Thượng hoằng hạ hóa, độ vì chúng sanh
Chư Tổ Sư xuất trần chấn tích
Chư Thánh Đức tục diệm ấn tâm
Xây nền Phật Pháp uyên thâm
10 Dựng tảng chân lý cao ngần Thế Tôn
Chuyển Huệ Mạng trường tồn bất diệt
Truyền Pháp Đăng bất tuyệt không thời
Ngàn năm phổ chiếu nơi nơi
14 Muôn năm tỏa rạng cứu đời phù sinh
Chư Tôn Sư hiến mình Đạo Pháp
Chư Cổ Đức uyên áo phụng vì
Hàng hàng hậu duệ lượng suy
18 Lớp lớp hậu học thuận tùy xiển dương
Phật Pháp Đấng Pháp Vương vi diệu
Ba Tàng Kinh Luật Luận thượng thừa
Ba ngàn thế giới tôn thờ
22 Chúng sinh vạn loại đều nhờ đức ân
Ân Phật, Tổ bi lân tế độ
Ân Thánh, Hiền gia hộ từ nghiêm
Để cho chánh pháp hoằng truyền
26 Để cho chánh đạo vững thuyền chuyển lưu
Đạo Giải Thoát thời thời thường trụ
Đạo Từ Bi thế thế trường tồn
Dung thông quốc độ biên cương
30 Phổ chiếu muôn hướng ngàn phương an lành
Chân thành vén bức rèm quá khứ
Xin lần mò tìm dấu vết xưa
Ngàn năm sử tích đã thừa
34 Chấp tay trân trọng tôn thờ khắc ghi
Ngưỡng nguyện Đức Từ Bi gia hộ
Ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức thùy từ
Mở trang lịch sử thắm tô
38 Việt Nam Phật Giáo cơ đồ vĩnh nhiên
Thắp tâm hương kiền thiền đảnh lễ
Đức Bổn Sư Từ Phụ chứng minh
Việt Nam Phật Giáo rạng danh
42 Hai ngàn năm sử đan thanh nối truyền.
Tags:
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!