Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

24*7. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Đại Hội thành lập tại Chùa Xá Lợi - Sài Gòn (01-1964)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Đại Hội thành lập tại Chùa Xá Lợi - Sài Gòn (01-1964)
Pháp Nạn Phật Giáo Sáu Ba đó
Nhờ Chư Phật phổ chiếu nghiêm minh
Chư Thánh Tử Đạo thiêu thân
1438 Tăng Ni, Phật tử hy sinh mới còn
Cờ Phật Giáo tung bay ngũ sắc
Phật Giáo còn có mặt đến nay
Nếu không đã cuốn theo mây
1442 Đã tan theo bụi đã giày ra tro
Chứ còn đâu Tăng Ni pháp lữ
Còn gì nữa mà nói chùa chiền
Còn đâu vọng tiếng chuông thiêng
1446 Kệ Kinh trầm bổng cửa Thiền Phật gia
Một Đại Hội tại Chùa Xá Lợi
Giữa Thủ đô thành phố Sài Gòn
Như trước gồm sáu Tập Đoàn
1450 Thêm năm Giáo Phái họp hành tôn nghiêm
Một Hiến Chương đường đường công bố
Danh hiệu Giáo Hội tái tuyên xưng
Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam
1454 Gánh vác sứ mệnh hai ngàn năm qua
Cương vị cao nhất, ngôi Tăng Thống
Đức Tăng Thống Tịnh Khiết, suy tôn
Chánh Thư Ký, Ngài Trí Quang
1458 Giữ gìn cương kỷ đạo phong nghiêm từ
Lãnh đạo Giáo Hội, Viện Hóa Đạo
Viện Trưởng, Ngài Tâm Châu, Thiện Hoa
Tổng Thư Ký, Ngài Huyền Quang
1462 Điều hợp Phật Giáo trên toàn nước ta
Tiếp tục truyền thừa mọi thời thế
Tiếp tục chuyển hóa mọi không - thời
Dù cho vật đổi sao dời
1466 Phật Giáo vĩnh trụ một lời không hai
Khắc nơi đây dấu son Phật Giáo
Chạm nơi đây dấu ấn nạm vàng
Chỉ có Phật Giáo Việt Nam
1470 Cùng chung thống nhất cùng mang hạnh nguyền
Không nước Phật Giáo nào làm được
Mọi Giáo Phái cùng hỗ cùng tương
Bên nhau sát cánh nghiêm tường
1474 Cùng sống cùng chết cùng thương hết lòng
Băng không gian thăng trầm vinh nhục
Vượt thời gian biến đổi bốn mùa
Phật Giáo chuyên chở Ba Thừa
1478 Chuyển xe chánh pháp chưa vừa bổn nguyên
Vững tay lái con thuyền Giáo Hội
Vững tay chèo bốn biển năm châu
Phật Giáo Việt Nam rợp màu
1482 Tăng Ni, Phật tử cơ cầu bi lân
Hãy mạnh bước lên đường Tứ Thánh
Tự độ độ tha hạnh vô biên
Đi trong khắp chốn mọi miền
1486 Cùng nhau chuyên chở con thuyền thanh lương
Đạo vì đời dấn thân phụng hiến
Đời vì đạo hỗ trợ tương lân
Không ai đánh đổi phong trần
1490 Dù cho suy thạnh bao lần sá chi.
Tags:
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!