Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

THƯ MỜI TAM THỜI HỆ NIỆM & LỄ VÍA A DI ĐÀ 12/12/2021

 

CHÙA GIÁC LÂM

131 Nyack Ave. Lansdowne, PA 19050

(610) 626-8499/Cell (215) 360-2171


Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

 

Kính bạch trên chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni. 

Kính thưa quí Phật tử đồng hương thân mến.

 

Đức Phật A Di Đà hiện là giáo chủ cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc với 48 lời phát nguyện rộng lớn cứu độ hết thảy chúng sanh có tín tâm muốn sanh về nơi chỗ Ngài đang giáo hoá cùng với Thánh Chúng Bồ Tát hội Liên Trì. 

 

Bốn tám lời nguyện độ chúng-sanh,

Phát nguyện rộng lớn đặng viên thành.

Ao sen chín phẩm thượng phẩm sanh,

Đồng độ chúng-sanh Phật đạo thành.

 

Để tưởng niệm ân đức vô lượng của Ngài, đồng thời huân tu công đức hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, cầu nguyện đất nước an bình nhân dân ấm no thịnh vượng, chùa Giác Lâm trang nghiêm  tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT A DI ĐÀ và TAM THỜI HỆ NIỆM dưới sự chứng minh tác lễ của thượng toạ Thích Thiện Duyên_trú trì Chùa Kim Quang, Sacramento California, Cố Vấn Chùa Giác Lâm, cùng với chư Tăng vào ngày: 

 

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021, từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều.

(Xin xem chương trình chi tiết đính kèm).

Chùa Giác Lâm

131 Nyack Avenue, Lansdowne, PA 19050.

 

Trân trọng kính mời quí Phật tử đồng hương hoan hỉ về chùa tham dự huân tu công đức và tạo lập phước báo trong dịp lễ này. Quí vị muốn cầu siêu cho cữu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, thai nhi sản nạn, chiến sĩ trận vong, thuyền nhân tử nạn, thập loại cô hồn… xin liên lạc với chùa để lập linh vị trước ngày 10 tháng 12 năm 2021. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quí cùng gia quyến luôn an lành trong ánh đạo. 

 

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT DI ĐÀ

VÀ TAM THỜI HỆ NIỆM

Chủ Nhật,  Ngày 12 tháng 12 năm 2021

 

- 08:00 am: Phật tử vân tập

- 08:45 am: Lễ thỉnh sư đăng đàn

- 09:00 am: Lễ Sái tịnh Khai Kinh

- 09:30 am: THỜI HỆ NIỆM THỨ NHẤT

- 11:00 am: THỜI HỆ NIỆM THỨ HAI và Lễ Vía Phật A Di Đà

                    Kinh hành nhiễu Phật, dâng đèn cúng dường chư Phật

                    Lạy Phật

                    Cúng ngọ

                    Đạo từ của Chư Tôn Đức

                    Cúng dường Trai Tăng

                   Cúng Linh

                   Thọ trai

- 02:30 pm: THỜI HỆ NIỆM THỨ BA

- 04:45 pm: THÍ THỰC – SIÊU ĐỘ ÂM LINH THẬP LOẠI CÔ HỒN

- 06:00 pm: Hoàn mãn

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!