Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

THƯ MỜI TAM THỜI HỆ NIỆM & ĐẠI LỄ PHẬT A DI ĐÀ - DECEMBER 11, 2022

 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

 

Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. 

Kính thưa quý Phật tử, quý đồng hương thân mến!

 

Thế giới Tịnh Độ có Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp, cõi nước Cực Lạc thành tựu trang nghiêm công đức, không có sự khổ, chỉ có niềm vui, có ao bằng bảy chất báu, có hoa sen lớn với đủ màu sắc mầu nhiệm, thơm tho trong sạch, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la….

 

Ngài phát 48 lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh về cõi Cực Lạc của Ngài đang giáo hoá cùng với Thánh Chúng Bồ Tát hội Liên Trì và sẽ không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác nếu chư thiện nam, tín nữ tín nguyện thọ trì kinh và danh hiệu của Ngài.

 

Để tưởng niệm ân đức vô lượng của Ngài, đồng thời để cùng quý vị Phật tử huân tu công đức hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Chùa Giác Lâm trang nghiêm tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT A DI ĐÀ và TAM THỜI HỆ NIỆM dưới sự chứng minh tác lễ của Chư Tăng trong bổn tự vào ngày: 

 

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2022, từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều.

(Xin xem chương trình chi tiết đính kèm).

Chùa Giác Lâm

131 Nyack Avenue, Lansdowne, PA 19050.

 

Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương hoan hỷ về Chùa tham dự, tạo lập phước báo trong dịp lễ này. Quý vị muốn cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, Ông, Bà, Cha, Mẹ, thai nhi sản nạn, chiến sĩ trận vong, thuyền nhân tử nạn, thập loại vong linh… xin liên lạc với chùa để lập linh vị trước ngày 10 tháng 12 năm 2022. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc. 

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

 

TM. TT Cố Vấn Tinh Thần Chứng Minh

Thầy Giáo Thọ - ĐĐ Thích Chỉnh Đạo

TM. Ban Hộ Trì Tam Bảo

Trưởng Ban

Diệu Sương – Võ Thị Tuyết Mai

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT DI ĐÀ

VÀ TAM THỜI HỆ NIỆM

Chủ Nhật,  Ngày 11 tháng 12 năm 2022

 

 

v 08:00 am: Phật tử vân tập

v 08:45 am: Lễ thỉnh sư đăng đàn

v 09:00 am: Lễ Sái tịnh Khai Kinh

v 09:30 am: THỜI HỆ NIỆM THỨ NHẤT

v 11:00 am: THỜI HỆ NIỆM THỨ HAI và Lễ Vía Phật A Di Đà

¨    Kinh hành nhiễu Phật, dâng đèn cúng dường chư Phật

¨    Lạy Phật

¨    Cúng ngọ

¨    Đạo từ của Chư Tôn Đức

¨    Cúng dường Trai Tăng

¨    Cúng Linh

¨    Thọ trai

v 02:30 pm: THỜI HỆ NIỆM THỨ BA

v 04:45 pm: THÍ THỰC – SIÊU ĐỘ ÂM LINH THẬP LOẠI CÔ HỒN

v 06:00 pm: Hoàn mãn

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!