Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

THƯ MỜI ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ & TAM THỜI HỆ NIỆM 17/12/2023Thư Mời Tham Dự

ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát

Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử, quý thiện nam tín nữ quý mến!

“Một câu Di Đà không niệm khác

Tây phương liền hiện nhọc gì đâu.”

Ở cõi nước Tây phương Cực Lạc có Đức Phật hiệu A Di Đàlà giáo chủ, với 48 lời đại nguyện cứu độ chúng sanh ở cõi TBà. Nếu ai nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài thì đến khi quá vãng, sẽ được Phật A Di Đà đón về cõi Cực Lạc- cảnh giới trang nghiêm thanh tịnhkhông có khổ đau, chỉ có sự an vui...  Chúng con noi theo hạnh nguyện của Ngài, phát tâm bồ đề rộng lớn, Tin sâu, thiết Nguyện, Hành trì thánh hiệu A Di Đà hướng về thế giới Liên Trì Hải Hội.

Nhân dịp kính mừng ngày Khánh Đản Đức Từ phụ A Di Đà, chùa Giác Lâm trang nghiêm tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà và Tam Thời Hệ Niệm dưới sự chứng minh tác lễ của Chư Tăng bổn tự.

Vào lúc: 8:00AM – 6:00PM, Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2023

Trân trọng kính mời quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa hoan hỉ về chùa tham dự đại lễ huân tu công đức, hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, thế giới hòa bình, gia đình hạnh phúc, chúng sanh an lạcQuý vị muốn cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông, bà, cha, mẹ, thai nhi sản nạn, chiến sĩ trận vong, thuyền nhân tử nạn, thập loại vong linh... xin vui lòng liên lạc chùa để lập linh vị trước ngày lễ vía.

Kính chúc toàn thể quý vị cùng gia đình luôn thân tâm an lạc, hạnh phúc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT A DI ĐÀ

VÀ TAM THỜI HỆ NIỆM

Chủ Nhật,  Ngày 17 tháng 12 năm 2023

 

 

• 08:00 am: Phật tử vân tập
• 08:45 am: Lễ thỉnh sư đăng đàn
• 09:00 am: Lễ Sái tịnh Khai Kinh
• 09:30 am: THỜI HỆ NIỆM THỨ NHẤT
• 11:00 am: THỜI HỆ NIỆM THỨ HAI và Lễ Vía Phật A Di Đà
Kinh hành niệm Phậthoa đăng cúng dường
Lạy Phật
Cúng ngọ
Đạo từ của Chư Tôn Đức
Cúng dường Trai Tăng
Cúng Linh
Thọ trai
• 02:30 pm: THỜI HỆ NIỆM THỨ BA
• 04:45 pm: THÍ THỰC – SIÊU ĐỘ ÂM LINH THẬP LOẠI CÔ HỒN

• 06:00 pm: Hoàn mãn 

Tags: ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!