Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

Trưng Nữ Vương - TNT Mặc GiangTrưng Nữ Vương
(Sinh năm 14 sau Tây Lịch, tại đất Mê Linh
Trầm mình tuẫn tiết tại Hát Giang năm 43, Mùng 06-02-năm Quý Mão
2 Bà Trưng Trắc - Trưng Nhị cùng chưa tròn 30 tuổi)

- Đời đời nhớ ơn Trưng Nữ Vương
- Đời đời tôn thờ Hai Bà Trưng
- và tất cả Nữ Quân, Nữ Tướng của Hai Bà:
a) Vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ ngày nay dựng đền thờ 35 Nữ Tướng
b) Vùng Hà Tây, Hòa Bình, Bắc Ninh thờ hơn 30 Nữ Tướng
c) Người Tày, người Nùng Việt Bắc, người Choang Quảng Tây truyền lưu nhiều truyền thuyết kỷ niệm Tổ Tiên xưa tham gia và tử trận trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà.
- Đương nhiên, không quên tất cả đấng nam nhi đã phủ phục dưới trướng Hai Bà, bởi, vì nợ nước hiến thân mình, vì thù nước phải hy sinh, sẵn sàng đứng dưới cờ, không hổ mặt mày râu.
- Dấu ấn điểm son đất nước Việt Nam ta tiên phong nam nữ bình quyền, tôn trọng pháp nước luật nước đã 2000 năm trước - ngay từ thời kỳ quân chủ xa xưa.

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Nữ kiệt anh thư của đất nước Việt Nam
Phất lên ngọn cờ đầu tiên đánh đuổi ngoại xâm
Toàn quân toàn dân nhất tề đứng dậy
Quật khởi quật cường chiến thắng vẻ vang
Thiết lập Triều ca, đóng đô tại Mê Linh
Vùng đất Phong Châu, Xưng hiệu Trưng Vương
Nữ Vương duy nhất 5000 năm lịch sử Việt Nam
Là một trong những Nữ Vương đầu tiên trên thế giới

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Nữ kiệt anh thư của đất nước Việt Nam
Hai Bà thuộc dòng dõi Vua Hùng
Tính đến nay đã hai ngàn năm
Con của Lạc tướng Mê Linh
Hai chị em sinh đôi
Chị là Trưng Trắc
Em là Trưng Nhị
Sinh ra Cha mất sớm
Mẹ là Man Thiện một mình nuôi dưỡng
Tay ẵm tay bồng tay nâng tay đỡ
Học văn học võ luyện kiếm luyện cung

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị
Ngay từ nhỏ đã hun đúc tôi rèn luyện thần luyện khí
Lập thân lập chí nữ kiệt anh thư
Chứ không núp rèm liễu yếu đào tơ
Không cần trâm anh kẹp tóc mộng mơ
Lỡ duyên lỡ thì nổi trôi bến nước
Hai chị em hiệp tâm hẹn ước
Hai chị em hiệp ý nguyện thề
Chị mà đứng lên
Em liền tấn phát
Em mà trỗi dậy
Chị quyết ra tay
Nêu cao chí khí chờ ngày
Luyện binh rèn tướng tỏ bày sắt son
Binh đao khí giới sáng choang
Muôn người như một nức lòng đợi trông
Đợi ngày giải phóng non sông
Giải ách giải nạn đã còng tấm thân
Đợi ngày đánh đuổi Bắc xâm
Đánh tan bọn giặc gian tham bạo tàn
Cùng nhau trỗi nhịp hòa vang
Mở trang lịch sử huy hoàng Nước Nam

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Có thề nào mà không nguyện ước
Có hẹn nào mà không chờ trông
Trông sao núi trả về sông
Sông trả về biển, biển mong về nguồn
Trông sao tròn kết thành vuông
Vuông tròn một khối sắt son một thành
Muôn màu biến cả màu xanh
Màu xanh hy vọng trong thanh thái hòa
Cả nước hát bản hùng ca
Cả nước quật khởi cứu nhà Việt Nam
Cả nước quyết chống ngoại xâm
Cả nước diệt giặc đánh tan quân thù
Cả nước cùng đứng dưới cờ
Ùn ùn dưới trướng tôn thờ Nhị Trưng

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Nước Âu Lạc đã bị cái nạn đô hộ Bắc xâm
111 năm trước Tây lịch đến năm 39 sau Tây lịch
Tính ra, đã kéo dài một trăm năm mươi năm
Có nhiều cuộc nổi dậy của Nam Nhi
Nhưng nhỏ bé, đơn phương, yếu thế, bất thành
Trời nghiêng đất ngửa điêu linh
Con dân Âu Lạc nát mình trầm kha
Một thế kỷ rưỡi can qua
Muôn dân thống khổ, muôn nhà tan hoang
Bồ hòn ngậm đắng bồ hòn
Trái ấu gai góc, cái hồn nghe đau
Cái đau tràn ngập biển dâu
Cái nhục nghẹn cổ ê đầu bức xương
May nhờ Trắc Nhị Trưng Vương
Nếu không ủ mặt tư lường hồn ai

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Sinh ra tại Mê Linh
Lớn lên tại Mê Linh
Luyện binh tại Mê Linh
Xuất binh tại Mê Linh
Đóng Đô tại Mê Linh
Xưng Vương cũng tại Mê Linh
Hai Bà tuổi còn xuân
Khởi binh vào mùa xuân
Dẹp giặc không đầy năm
Giành độc lập ba năm
Chói lọi tựa vầng trăng
Mở ra truyền thống xuân
Bà Triệu chiến thắng mùa xuân (xuân 248, thắng quân Ngô)
Lý Bí chiến thắng mùa xuân (xuân 542, thắng giặc Lương)
Lập tên nước là Vạn Xuân
Ngô Quyền chiến thắng mùa xuân (xuân 939, kết thúc ngàn năm Bắc thuộc)
Lê Hoàn chiến thắng mùa xuân (xuân 981, thắng giặc Tống)
Lý Thường Kiệt cũng mùa xuân (xuân 1077, thắng giặc Tống)
Trần Hưng Đạo đại thắng mùa xuân (xuân 1288, đại thắng Nguyên Mông)
Vua Quang Trung đại thắng mùa xuân (xuân 1789, đại phá Mãn Thanh)
Xuân ơi xuân hỡi là xuân
Non sông nước Việt cùng xuân kiêu kỳ
Xuân ơi xuân đẹp xuân thì
Cùng non nước Việt khởi đi thái hòa
Xuân đi xuân đến xuân hoa
Xuân tươi xuân thắm kết tòa Vạn Xuân

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Đất Mê Linh sản sinh hai nữ kiệt
Nước Vua Hùng xuất hiện hai Nữ Vương
Thanh đan sử, sử đan thanh bất tuyệt
Lịch sử muôn đời kính kính thương thương
Hai Bà hiệu triệu tuyên ngôn
Hai Bà lưu lại tuyên ngôn vô bờ:
"Một, xin rửa sạch nước thù
Hai, xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba, kêu oan ức lòng chồng
Bốn, xin vỏn vẹn sở công lệnh này".
Chí đã tỏ bày
Lòng đã khẳng quyết
Giờ đã ra tay
Một sống hai chết
Oai phong thay bậc anh thư tuyệt thế
Lẫm liệt thay bậc nữ kiệt anh hùng
Ngàn xưa gương sáng soi chung
Ngàn sau chiếu rọi vô cùng Trưng Vương

Trưng Nữ Vương - Trưng Nữ Vương
Chị xưng danh hiệu Trưng Vương
Em là Trưng Nhị hiệp tương cấu thành
Cỡi voi lẫm liệt hùng anh
Trống chiêng vang dội cung tên vang rền
Cùng bao Nữ tướng xuất chinh
Cùng bao Tráng kiệt tung hoành gươm đao
Mịt mờ khói lửa chiến bào
Tên bay gươm vút ào ào thét vang
Đánh cho bọn giặc hung tàn
Thất điên bát đảo, kinh hoàng liệt oanh
Đánh cho bọn giặc tan tành
Tơ hào ra bụi, tơ mành ra tro
Tô Định cút chạy có cờ
Quân binh tán loạn vắt dò khóc than
Bàn bà thứ thiệt Nước Nam
Đàn bà thứ dữ Nước Nam, lạy Bà
Không, không cần lạy chi Bà
Bọn bay phải trả sơn hà cho Ta
Không, không cần lạy riêng Ta
Bọn bay cút khỏi nước nhà Việt Nam
Không, không cầu lụy xin van
Bọn bay xéo khỏi nước Nam tức thì
Để Ta đổ quách sân si
Để Ta xây lại Kinh Kỳ Việt Nam

Một năm khôi phục
Kiến thiết Triều ca
Một năm chấn chỉnh
Bảo vệ sơn hà
Nữ tướng Thánh Thiên, đóng Hợp Phố, phòng mạn Bắc
Nữ tướng Đô Dương, giữ Cửu Chân, phòng mạn Nam
Nữ tướng Lê Chân, thủ An Biên, chưởng quản Nội Bộ
Nữ tướng Bát Nàn, dũng lược có thừa, chỉ huy Tiền Phương
Nữ tướng Thiều Hoa, gan dạ kiên cường, lãnh ấn Tiên Phong
Nữ tướng Phật Nguyệt, tài ba thủy lục, Đô đốc Thủy Binh
Nữ tướng Ngọc Trinh, tham mưu tổng bộ, đôn đốc Ba Quân
Em Ta, Trưng Nhị "Bình Khôi" trấn thủ Thành Đền
Còn Ta, ngự trị Kinh Đô Mê Linh
Lãnh đạo toàn nước, toàn quân, toàn dân
Một năm rưỡi, tức 18 tháng trường
Binh binh đao đao chống đỡ Hán quân Mã Viện
Một năm rưỡi, tức 18 tháng trường
Máu máu xương xương tràn ngập đỏ thắm quê hương
Hai Bà trầm mình tuẩn tiết tại dòng sông Hát Giang
Việt Nam gánh chịu Thời kỳ Thứ Hai Bắc thuộc
Sóng Hát Giang nhấp nhô xào xạc
Nước Hát Giang man mác trời mây
Hai Bà phưởng phất đó đây
Hồn bay khắp nước non này Việt Nam
Hai Bà hy hiến sắt son
Chưa ba mươi tuổi thanh xuân mất rồi
Hồn bay lên núi khóc đồi
Xuống sông khóc biển sóng nhồi đảo xa
Hồn bay dõi bóng sơn hà
Vận non vận nước cửa nhà trầm kha
Ngàn năm tưởng nhớ Hai Bà
Muôn năm tôn quý phụng thờ tiếc thương
Trưng Vương tuyệt thế Trưng Vương
Tên Người ghi khắp nẻo đường Việt Nam.
 
Ngày 12-12-2015
TNT Mặc Giang
Tags: , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!