Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

Giới thiệu khoá thiền chùa Giác Lâm/Meditation class at Giac Lam temple


Giới thiệu khoá thiền chùa Giác Lâm.

Một khóa thiền tập (ngồi thiền) đang được hướng dẫn mỗi chủ nhật tại chùa Giác Lâm, chi tiết như sau:

Thời gian:       Thứ hai  mỗi tuần, từ 7:30pm tới 9:00pm

Địa điểm:       Zoom ID: 478 573 7740 Passcode: 2020

Hướng dẫn:    đạo hữu Lê khắc Bí (484-356-3044)
                      đạo hữu Nguyễn đức Khánh (609-204-1893)

Điều kiện:      khoá thiền hoàn toàn miễn phí cho công chúng, không phân biệt tôn giáo. Người tham dự cần đầy đủ sức khỏe để ngồi từ 30 phút trở lên.

Tọa cụ:  thiền sinh nên mang theo gối để ngồi thiền cho thoải mái. Thiền phòng có một số ít ghế, và gối ngồi để ai quên gối dùng tạm, nhưng có thể không dễ chịu như gối cá nhân.

Phương pháp:  hướng dẫn ngồi thiền theo kinh sách nguyên thủy (tạng Pali): chủ yếu là kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anapanasati suta), kinh số 118 thuộc Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya).

Mục đích:  ngồi thiền mục đích là để cho thân thư giãn, tâm tĩnh lặng, an vui trụ trong hơi thở, dần dần dẫn tới định.

Chánh định là một yếu tố căn bản của Bát Chánh Đạo, con đường giải thoát khỏi khổ đau.

Tám yếu tố của Bát Chánh Đạo thường được phân ra làm ba nhóm: giới (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng), định(chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định), và tuệ (chánh kiến, chánh tư duy).

Khoá thiền chú trọng tới sự trau giồi "định", sự tĩnh lặng của tâm (₫ặc biệt là bốn tầng thiền sắc giới: nhất thiền, nhị, tam, và tứ thiền). Tuy nhiên, những yếu tố thuộc  hai nhóm kia, giới và tuệ, đặc biệt là "giới", cần được thiền sinh đồng thời tu tập ngoài lúc ngồi thiền.

Sự thực hành giới (bao gồm ngũ giới) là nền tảng của định. Định là phương tiện giúp ta quan sát và nhận biết sự vật như thực, tạo điều kiện cho Tuệ giác nảy sinh, dẫn tới giải thoát khỏi khổ đau.

Khoá thiền chủ yếu là hướng dẫn thiền sinh cách ngồi, phương pháp chú tâm, trao đổi kinh nghiệm để giúp phát huy định lực. Đây là những chỉ dẫn thực tiễn về ngồi thiền, không phải là một lớp lý thuyết hay nghiên cứu giáo lý.


Meditation class at Giac Lam temple

Meditation sessions are currently conducted at Giac Lam temple every Sunday, details are as follows:

Time:     Monday every week from 7:30pm to 9:00pm

Place:     Zoom ID: 478 573 7740 Passcode: 2020

Leaders:    Bi Le-Khac (484-356-3044)
                  Khanh Nguyen (609-204-1893)

Requirements:  the meditation class is free to the public, regardless of religion.  Participants should be in good health to be able to sit still for at least 30 minutes.

Cushions:  sitters (meditators, yogis) should bring their own favorite cushions for comfortable sitting. A few chairs are available in the meditation room.

Method:  we follow the method described in the Pali scriptures, in particular, Anapanasati sutta (Mindfulness of Breathing, sutta #118 in the Middle Length Discourses of the Buddha -- Majjhima Nikaya)

Purpose:  to bring about stillness of mind (samadhi, sometimes referred to as "concentration"). This is a part of the Noble Eightfold Path, the way to liberation from suffering.

The eight factors of the Path are often divided into three groups: sila (moral conduct), samadhi (stillness of mind, " concentration"), and panna (wisdom).

The focus of the meditation class is samadhi (the four jhanas, in particular).
But yogis should also pay attention to their sila and panna.  Moral conduct is the foundation for samadhi. Samadhi is the instrument for panna -- wisdom, which leads to the liberation from suffering.

This class is about practice: how to sit and pay attention so our mind becomes quiet, still. We do not entertain theoretical Dhamma discussions beyond the bare minimum background understanding of the teaching needed for beneficial meditation.
Tags: , , ,
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!