Khóa tu Bát Quan Trai từ Thứ Bảy, 20/05/2018- 9am đến Chủ Nhật, 21/05/2018-9am.

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản - 22/05/2016