Thư Bảy, 24/08/2019 - Khóa tu Bát Quan Trai từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản - 22/05/2016