Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

24*2. Năm Mươi Năm Chấn Hưng Phật Giáo

Năm Mươi Năm
Chấn Hưng Phật Giáo
Năm mươi năm chấn hưng Phật Giáo
Năm mươi năm Phật Giáo chấn hưng
Chấn hưng khắp Bắc Nam Trung
1182 Khắp Trung Nam Bắc cùng chung một lòng
Năm mươi năm chấn hưng Phật Giáo
Năm mươi năm Phật Giáo chấn hưng
Chấn hưng quy củ thiền môn
1186 Chấn hưng Pháp phái Tông môn đẹp lòng
Chư Thạch Trụ lê chân mỏi gối
Chư Long Tượng kết nối tâm đan
Tôn dung Thượng sĩ xuất trần
1190 Đức hạnh Thích tử siêu phàm tinh anh
Bắc, quý Cụ Thanh Hanh, Bằng Sở,...
Trung, quý Ôn Phước Huệ, Giác Tiên,...
Nam, Ngài Khánh Hòa, Khánh Anh,...
1194 Và bao nhiêu bậc tuyệt luân thượng thừa
Hãy hòa hợp tương dung tương kính
Hãy hiệp lực dìu dắt bắt tay
Chấn hưng cải biến đắp xây
1198 Dụng toàn tâm lực miệt mài mới xong
Đồng thỏa thuận tán thành đã khó
Đồng dấn thân phụng sự khó hơn
Phải keo đem kết với sơn
1202 Chung tay chung sức chung lòng dễ đâu
Cái gì chấn một lòng phải chấn
Cái gì hưng một dạ phải hưng
Dẫu cho lên núi bắt còng
1206 Xuống sông tát biển bảo toàn nguyên siêu
Chấn, lọc lựa cho tiêu sạn đá
Hưng, kiên trì bảo vệ tinh hoa
Đâu là bông đâu là hoa
1210 Cùng nhau xây dựng tòa nhà Như Lai
Đạo vì đời hy sinh phụng hiến
Đời vì đạo hỗ trợ phát huy
Chữ Từ xung lực chữ Bi
1214 Bạt khổ vi lạc tư nghì kiên trung
Ba tổ chức Tăng Già hợp lực
Ba cơ cấu Tín đồ đồng hành
Bắc Nam Trung cùng đăng trình
1218 Trung Nam Bắc cùng nhiệt tình kết tương
Năm mươi năm chấn hưng Phật Giáo
Năm mươi năm Phật Giáo chấn hưng
Núi kia mới tụ cùng rừng
1222 Nước kia mới chảy về sông một nhà.
Tags:
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!