Đại Lễ Tết Giáp Thìn Feb 11, 2024

24*3. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Đại Hội thành lập: 6, 7, 8, 9-5-1951 tại Chùa Từ Đàm

TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đại Hội thành lập: 6, 7, 8, 9-5-1951 tại Chùa Từ Đàm
Năm mươi năm chấn hưng Phật Giáo
Năm mươi năm Phật Giáo chấn hưng
Bất phân tỉnh thị miền vùng
1226 Đưa Phật Giáo Bắc Nam Trung một nhà
"Lời Hiệu Triệu" ban ra như sấm
Khắp ba Miền chấn động pháp âm
Thượng tuân hạ phục nhất tâm
1230 Bốn phương tám hướng đăng lâm tựu về
Ba tập thể Tăng Già chấn tích
Ba tập thể Cư sĩ lên đường
Từ Đàm kính kính thương thương
1234 Đồng nhau câu hội nghiêm tường quang minh
Đại Hội Thống Nhất nghiêm nghiêm phục
Phật Giáo Thống Nhất nghiêm nghiêm tuân
Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam
1238 Kế thừa lịch sử hai ngàn năm qua
Phật Giáo sử mở ra kỳ tích
Phật Giáo ta thống nhất một nhà
Đó là sự nghiệp Tăng Già
1242 Tín đồ hỗ trợ kết đà dựng xây
Nhà Phật Giáo Việt Nam như nhất
Nền Phật Giáo Việt Nam nhất như
Trên đền ơn nặng Bổn Sư
1246 Dưới cứu cửu hữu hàm dư Tam Đồ
Chùa Từ Đàm là hoa là lá
Thống nhất Phật Giáo trổ lá hoa
Phật Giáo Việt Nam chan hòa
1250 Bắc Nam Trung trỗi bài ca Phật kỳ
Cờ Phật Giáo năm màu ngũ sắc
Chào Phật kỳ Phật Giáo Việt Nam
Tung bay phất phới Bắc Nam
1254 Khắp Trung Nam Bắc ca vang dưới cờ
Xin phép nhìn qua Ban Chiêu Tập
Ngài Tịnh Khiết, Mật Ứng, Đạt Thanh
Ban vận động, quý tôn danh:
1258 Quý Ngài Mật Nguyện, Tố Liên, Đạt Từ
Tiếp theo Ban Dự Thảo Điều Lệ
Chính hai Ngài Tố Liên, Trí Quang
Phật Giáo kết ngọc chạm vàng
1262 Ngôi nhà Phật Giáo vững vàng sắt son
Đại diện của từng Miền kính liễu
Bắc: Mật Ứng, Thanh Đoan, Tâm Châu,...
Trung: Ôn Tịnh Khiết, Trí Quang,...
1266 Nam: Ngài Đạt Thanh, Nhật Liên, Thiện Hòa,...
Tương ưng tương hợp còn chi thống
Tương hợp tương ưng, nhất, thế à
Thỉnh Ôn Tịnh Khiết ngự tòa
1270 Hội Chủ Phật Giáo nước nhà Việt Nam
Cùng phụng sự ngôi nhà Phật Giáo
Cùng dấn thân Phật Giáo Việt Nam
Khắp Trung Nam Bắc một lòng
1274 Tăng Ni Phật tử xa gần đắp xây
Đội công đức chư vị tiền bối
Truy tán ân thạch trụ thiền gia
Tựu thành Phật Giáo một nhà
1278 Kết trang sử ngọc con nhà Như Lai
Nhà Phật Giáo sắt son từ đó
Sức Phật Giáo từ đó tinh anh
Trên thời đền đáp Tứ Ân
1282 Dưới thời cứu khổ hàm ân Tam Đồ
Đạo Phật là đạo mầu giải thoát
Đạo Phật là đạo lý từ bi
Cơ cơ cảm cảm tư nghì
1286 Chơn chơn diệu hữu cũng vì độ sanh.
Tags:
Thư từ, tin tức, bài viết xin gửi về địa chỉ chuagiaclam@yahoo.com. Để tìm hiểu về Chùa Giác Lâm xin bấm vào đây. Rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Reply

» Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [nhận xét], nếu muốn.

» Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

» Vui lòng đăng nhận xét hòa nhã đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. Rất vui vì những comment thiện chí, xin cảm ơn!